Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Novosti

MALI LOŠINJ SE STRATEŠKI ODREĐUJE PREMA ODRŽIVOM RAZVOJU I ODGOVORNOM TURIZMU

19.3.2013.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja usvojena su dva strateška dokumenta: Plan ukupnog razvoja Grada Malog Lošinja za razdoblje od 2013. – 20120. godine, te Program razvoja održivog turizma Grada Malog Lošinja. Tim strateškim dokumentima  Grad se  određuje prema održivom razvoju i prema odgovornom turizmu valorizirajući izuzetnu ljepotu i očuvanost svog prirodnog okoliša i kulturnog nasljeđa te dosegnutu razinu turističkog razvoja.

Program razvoja održivog turizma Grada Malog Lošinja
Polazeći od identitetskih obilježja otočja te od potreba i očekivanja ekološki i kulturološki osviještenog 'novog turista', Grad Mali Lošinj i Turistička zajednica Grada Mali Lošinj, u proteklih nekoliko godina, sustavno grade destinacijski brend 'Lošinj – Otok vitalnosti' koji izravno počiva na ideji održivosti. Naime, brend pričom o 'vitalnosti' Lošinj gradi sliku destinacije koja posjetiteljima doslovno obećava 'životnu energiju i dobar osjećaj', a koji jedino mogu proizaći iz očuvanog i zdravog (tj.vitalnog) okoliša, očuvane i dinamične (tj. vitalne) kulturne scene i ukupno kvalitetne i konkurentne (tj.vitalne) turističke ponude.


To je kontekst u kojem su, krećući od strateških usmjerenja prema operativnom djelovanju, Grad Mali Lošinj i Turistička zajednica Grada Mali Lošinj povjerili Institutu za turizam izradu Programa razvoja održivog turizma Grada Mali Lošinj. Program razvoja održivog turizma Grada Mali Lošinj slijedi metodologiju UNWTO-a za održivi razvoj turističkih destinacija te je baziran na reprezentativnom istraživanju 'Stavovi lokalnog stanovništva o turizmu' kao i na pregledu stanja destinacije prema indikatorima UNWTO-a u kojem je, kroz strukturirane intervjue, sudjelovali predstavnici različitih interesnih skupina u Gradu.


Program sadrži 30 projekata grupiranih u projekte zaštite prirodnih resursa (15 projekata), projekte zaštite socio-kulturnih resursa (5 projekata) i projekte gospodarske održivosti (10 projekata). Ovim se Programom tek postavlja okvir za sustavno djelovanje na razvoju održivog turizma u Gradu Mali Lošinj. Razvoj će podrazumijevati kontinuiran proces građenja konsenzusa svih nužno uključenih dionika, stalan monitoring utjecaja i uvođenja korektivnih mjera te predano i snažno političko vodstvo.


PUR – Plan ukupnog razvoja Grada Malog Lošinja za razdoblje 2013.-2020. godine
Plan ukupnog razvoja Grada Mali Lošinj (PUR) je temeljni strateški dokument Grada Mali Lošinj koji definira optimalne razvojne pravce lokalnog područja uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja obuhvaćenog područja i njegovog okruženja. Cilj izrade PUR-a je izraditi dokument koji će biti podloga za odlučivanje jedinice lokalne (regionalne) samouprave – Grada Mali Lošinj oko bitnih strateških pitanja razvoja, stvaranja preduvjeta za partnerstvo između javnog, privatnog i poslovnog sektora te olakšati put do različitih sredstava domaćih i inozemnih fondova za financiranje projekata. Planiranje ukupnog razvoja je strateški proces i upravljački alat javne uprave koji se koristi za efikasniju, konkretniju i transparentniju raspodjelu postojećih resursa.


Prilikom usvajanja navedenih strateških dokumenata gradonačelnik Gari Cappelli je istaknuo: „Partnerstvo između privatnih odnosno poduzetničkih i javnih tijela ključno je za djelotvoran lokalni gospodarski razvoj. Održavanje partnerstva važna je aktivnost tijela za lokalni gospodarski razvoj te ju treba podržati osiguravanjem uključivanja privatnog sektora u formiranje i upravljanje provedbenim tijelom. Ponosan sam što smo danas usvojili dva temeljna strateška dokumenta kojima se Grad Mali Lošinj određuje prema održivom razvoju. Već posjedujemo 14 strateških dokumenata od kojih ističem projekt Miomirisa i okusa Lošinja do 2015.godine, projekt Promocije zdravstvenog turizma, Master plan razvoja turizma za cluster Mali Lošinj, Plan gospodarenja otpadom, Program razvoja ruralnog turizma, Studiju razvoja cikloturističke ponude otoka Lošinja i brojne druge.  Važno je naglasiti da je gospodarski razvoj dugoročan te zahtijeva stalan trud i potporu koju je Grad spreman pružiti.“

Kvarner na karti