Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Novosti

U povodu obilježavanja Svjetskog dana turizma na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu direktorica Turističke zajednice Kvarnera održala predavanje i interaktivnu radionicu sa studentima

17.10.2019.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i ove je godine prigodno obilježio Svjetski dan turizma 27. rujna. Tom prilikom dr.sc. Irena Peršić Živadinov, direktorica Turističke zajednice Kvarnera, dana 15. listopada 2019. godine održala je studentima predavanje i interaktivnu radionicu na temu „Perspektive razvoja turizma: KVANTITETA vs. KVALITETA“.

Direktorica Turističke zajednice Kvarnera dr.sc. Irena Peršić Živadinov, tijekom svog predavanja obradila je aktualnu tematiku o kojoj turističko tržište već dugo vremena debatira. Tema održivog razvoja turizma otvara brojna pitanja:
Zašto se zalagati za održivi turizam i kvalitetu, a ne masovnost u turističkom razvoju?
Što turističke zajednice i ostale javne institucije u tom pogledu čine i imaju li potporu turističkoga gospodarstva i njegove poslovne strategije?
Kako izbalansirati pojedinačne gospodarske interese i izgradnju imidža održive destinacije?
S obzirom na promjenjivi karakter modernog turističkog tržišta, svjetska kretanja i trendove u turizmu treba neprestano pratiti. Današnji turisti visoko su ekološki osviješteni, sve više traže boravak u netaknutnoj prirodi, bave se aktivnostima na otvorenom, žele dobiti priliku ne samo obići destinaciju već i da sudjeluju i upoznaju autohtoni način života i običaje domaćina, vole isticati svoju brigu o zdravlju, ekologiji ali i uštedi...

Dr.sc. Irena Peršić Živadinov svoju znanstvenu karijeru posvetila je upravo održivom razvoju turizma, tema koju je obradila i kroz svoj magisterij i doktorat. U svojim radovima istraživala je i obradila dugoročne učinke turizma na destinaciju te važnost uvažavanja prihvatnog kapaciteta destinacije prilikom strateškog planiranja. Uz to, kroz svoje radove, došla je do niza zaključaka kako nepoštivanje načela održivog razvoja u turističkoj ekonomiji dugoročno može imati negativne ekonomske, ekološke i društvene učinke. Magistrirala je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji na temu “Ekonomski učinci izgradnje eko-objekata u turizmu”, a potom je i obranila doktorsku disertaciju s temom “Održivo gospodarenje energijom u životnom vijeku hotela” (Sustainable energy management in the hotel life cycle).

Izjava direktorice dr.sc. Irene Peršić Živadinov:
Kvarner nikada nismo htjeli profilirati kao destinaciju za masovni turizam i stoga stavljamo naglasak na podizanje kvalitete, autohtoni doživljaj, tradiciju i ulaganje u kvalitetu proizvoda. I kroz Strategiju razvoja turizma na Kvarneru glavni naglasak stavili smo na održivi razvoj turizma. Održivi razvoj turizma na destinaciji podrazumijeva da se istovremeno uvažavaju potrebe današnjih gostiju ali i lokalnom stanovništu osigurava kvalitetan život, i time se vodi računa o „prihvatnom kapacitetu“ destinacije. Jer smisao turizma je neprekidan rad na unapređenju ponude destinacije i samim time stvaranje preduvjeta kako bi oni koji se bave turizmom i svim pratećim djelatnostima na našem prostoru od turizma zarađivali odnosno živjeli što bolje. Zato naš glavni cilj ostaje jačati pred i posezonu, jer činjenica je da ne možemo uvijek imati rekordnu “špicu” sezone, već moramo promatrati i analizirati turističku godinu u cijelosti. Sudeći po statističkim pokazateljima, na Kvarneru definitivno uspjevamo u jačanju dijelova godine prije i nakon ljetne sezone, jer kada primjerice govorimo o predsezoni - gledajući od 2010. pa do danas - za gotovo 90% pojačana su noćenja gostiju na Kvarneru!
Zahvaljujući zajedničkoj suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kroz ovakve susrete imamo priliku da studente, buduće turističke djelatnike, u direktnom susretu s “praksom” potaknemo na razmišljanje i usmjerimo ka kreiranju nekih novih ideja za unapređenje turističkog razvoja. Na ovaj način želimo našim budućim kolegama usaditi ideju kako kvaliteta uvijek mora stajati ispred kvantitete. Rad u turizmu istovremeno nudi veliki broj mogućnosti i prilika, ali zahtjeva puno fleksibilnosti, predanosti, vještina, prakse i upornosti. Stoga, rado surađujemo s Fakultetom i Sveučilištem u Rijeci, jer kroz ovakve radionice i predavanja studente možemo usmjeriti i potaknuti ih da se dodatno educiraju. Spona “prakse i znanosti” koju na ovaj način njegujemo i potičemo, dobar je način kako da osmislimo odgovore na izazove koji nam slijede.

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture