Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Novosti

Uspješan završetak EU projekta Arca Adriatica

11.3.2022.

Nakon službenog završetka projekta Arca Adriatica 31.12.2021. godine, dana 10. ožujka ove godine TZ Kvarnera je i službeno zaprimila potvrdu kako je postigla 100% učinkovitosti u povlačenju EU sredstava. Time se i privodi kraju administrativni dio aktivnosti u sklopu ovog EU projekta.

Na EU projektu Arca Adriatica, TZ Kvarnera je bila partner zadužen za promociju novog turističkog proizvoda. Naime, svi troškovi koje je TZ Kvarnera prijavila kroz projekt su odobreni bez financijskih korekcija te je TZ Kvarnera i pohvaljena od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i tvrtke koja je bila zadužena za administrativno-tehničko praćenje projekta.

Ukupan budžet projekta bio je 3.168.790,00 EUR (uz EU sufinanciranje od 85%), a budžet TZ Kvarnera je bio 364.500,00 EUR.

Projekt se provodio u sklopu programa Interreg Italija - Hrvatska i sudjelovalo je ukupno 10 partnera iz obje države.

Cilj projekta projekta bio je razvoj zajedničkog turističkog proizvoda, koji se temelji na načelima društvene i ekološke održivosti, koja u isto vrijeme valorizira, čuva, štiti i promiče bogatu pomorsku baštinu graničnog područja.

Aktivnosti koje je provela TZ Kvarnera:
1. izrada i postavljanje 48 markacija na području Kvarnera
2. izrada Marketinškog i Media plana
3. izrada tiskanih promotivnih materijala:
> 1.250 letaka na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku
> 1.250 brošura na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku
> 23 zastavice za drvene barke obnovljene u sklopu projekta
4. izrada digitalnih promotivnih materijala:
> 1 promotivni film u trajanju od 3 min
> 2 promotivna spota u trajanju od 30 sek
> 2 promotivna spota u trajanju od 15 sek
5. modeliranje 24 itinerara
6. provedba promotivne kampanje (više od 20 objava u digitalnim i tiskanim medijima)
7. sudjelovanje i prezentacija projekta na nautičkom sajmu u Biogradu na Moru
8. organizacija studijskog putovanja za novinare, bloggere, influencere, djelatnike u turizmu (dvodnevno putovanje s naglaskom na upoznavanje kvarnerske pomorske baštine: Rijeka-Malinska-Krk-Mali Lošinj-Mošćenička Draga)
9. održavanje 10 interpretacijskih manifestacija na Kvarneru u 2019. i 2021. godini:
> Smotra i regata tradicijskih barki na jedra u Mošćeničkoj Dragi
> Krčka jedra u gradu Krku
> Ribarski tjedan u Crikvenici
> Festival „Lošinjskim jedrima oko svijeta“ u Malom Lošinju/Nerezinama
> Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije – Fiumare u Rijeci
10. organizacija konferencija za medije

Uz prethodno navedene aktivnosti TZ Kvarnera, krajnji rezultati projekta su i:
1. izrada Menadžment plana
2. osnivanja Centara izvrsnosti i promocije
3. izrada Plana promocije
4. izrada web stranice projekta
5. objava stručnih publikacija
6. izrada Priče o pomorskoj baštini (storytelling)
7. izrada Master plana i Akcijskih planova
8. osnivanje Akademije tradicionalnih zanata i vještina uz održavanje radionica
9. izgradnja/opremanje interpretacijskih centara maritimne baštine
10. održavanje virtualnog muzeja izrađenog u sklopu projekta Mala barka 2
11. obnova 23 male barke tradicionalne brodogradnje
12. prijava pomorske baštine u hrvatski i talijanski Registar kulturnih dobara

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture