Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA partner na međunarodnom projektu UPREST

Projekt "UP- & REskilling Sustainable Tourism in a new digital era" ili skraćeno UPREST, dio je Ključne aktivnosti 2 (KA2 - Partnerstvo za suradnju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja) programa Erasmus+. Provođenje projekta službeno je započelo u siječnju 2022. godine, a trajat će do srpnja 2024. godine.
Nakon pandemije Covid-19 i njenog negativnog učinka na europski turistički sektor, digitalizacija i održivost su se promaknuli u jedno od ključnih pitanja za mnoge turiste prilikom odabira destinacija koje žele posjetiti. Upravo iz tog razloga glavni cilj projekta UPREST je povećati digitalne vještine dionika u području turizma uz promicanje novih načina učenja. Kroz niz mjera i projektnih aktivnosti nastojat će se utvrditi koji je najpogodniji način obuke dionika na lokalnoj razini, pripremit će se priručnici za korištenje digitalnih alata u području održivog turizma te smjernice s praktičnim indikatorima usmjerenim na dugoročni proces usavršavanja u području digitalizacije.

Vrijednost projekta je 257.806,00 EUR, a uz Turističku zajednicu Kvarnera, na projektu surađuju još 2 partnerske institucije iz Švedske i 2 institucije iz Italije.

Projektni partneri:
1. Općina Vänersborg (Švedska) – Vodeći partner
2. Turistička zajednica Kvarnera (Hrvatska)
3. SERN - Sweden Emilia Romagna Network (Italija)
4. Hogskolan Vast - University West (Švedska)
5. Općina Cervia (Italija)
Pridruženi partneri:
1. Općina Ravenna (Italija)
2. DELTA200 (Italija)
3. Grad Trollhättan (Švedska)
4. Visit Trollhättan Vänersborg (Švedska)

 

  

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA partner na međunarodnom projektu ARCA ADRIATICA

Projekt "Zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine" ili skraćeno ARCA ADRIATICA, dio je treće prioritetne osi "Okoliš i kulturna baština" programa INTERREG Italija- Hrvatska. Provođenje projekta službeno je započelo 01. siječnja 2019. godine, a trajat će do 30. lipnja 2021. godine. Budući da se nastavlja raditi na zajedničkoj zaštiti, promociji i turističkoj valorizaciji jadranske pomorske baštine, projekt ARCA ADRIATICA predstavlja svojevrsni nastavak uspješno realiziranih EU projekata Mala barka i Mala barka 2.
Glavni cilj projekta je razvoj zajedničkog turističkog proizvoda baziranog na načelima društvene i ekološke održivosti kojim se ujedno valorizira, čuva, štiti i promiče bogata pomorska baština pograničnog područja. Kroz niz mjera i projektnih aktivnosti nastojat će se u što većoj mjeri zaštiti postojeća materijalna i nematerijalna pomorska baština, kao i pridonijeti stvaranju novog turističkog proizvoda te jedinstvene i prepoznatljive prekogranične destinacije. Ukupna vrijednost projekta je 3,16 milijuna eura, a financiran je je od strane Europske komisije iz Europskog fonda za regionalni razvoj s 2,69 milijuna eura, a na njemu će surađivati 10 partnera iz Hrvatske i Italije.
Projektni partneri:
Primorsko-goranska županija (HR)
Općina Malinska – Dubašnica (HR)
Turistička zajednica Kvarnera (HR)
Ekomuzej "Kuća o batani - Casa di Batana" (HR)
Općina Cervia (IT)
Općina Cesenatico (IT)
Mediteranski poljoprivredni institut Bari (IT)
Općina San Benedetto del Tronto (IT)
Sveučilište "Ca Foscari" Venecija (IT)
Općina Tkon (HR)

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA partner na međunarodnom projektu ArTVision+

Projekt ArTVision+ nastavak je projekta ArTVision koji je Primorsko-goranska županija kao jedan od partnera provodila od 2012. do 2015. godine. Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.006.360,00 eura, od čega bespovratna sredstva EU iznose 855.406,00 eura, pri čemu proračun Primorsko-goranske županije iznosi 244.310,00 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 207.663,50 eura. Projekt se provoditi u trajanju od 01. siječnja 2018. – 30. lipnja 2019. godine.
Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija, dok su partneri Turistička zajednica Kvarnera, Galerija umjetnina iz Splita, Fondacija Pino Pascali iz Barija, Turistička zajednica regije Puglia, Sveučilište u Veneciji „Ca' Foscari“ i Regija Veneto.
Glavna ideja projekta temelji se na novom, inovativnom konceptu promocije zajedničkog turističkog proizvoda. Budući da je turistička promocija češće usmjerena prema većim destinacijama, ovaj projekt uključuje manje popularna odredišta te će djelovati u cilju jačanja njihove turističke promocije. Činit će se to kroz predstavljanje njihovog kulturnog nasljeđa turistima te kroz poticanje kvalitetne suradnje između umjetnika i organizatora turističke ponude. Osim promidžbene kampanje, promocija će uključivati motiviranje većeg broj umjetnika čiji rad do sada nije prepoznat.
Svrha projekta je koristiti vrijednost i potencijal kulture kao glavnog kotača održivog turističkog razvoja. Ovim projektom utjecat će se na razvoj turizma kroz povećanje vidljivosti destinacija koristeći prizmu kulture, povećat će se vidljivost trenutno podzastupljenih destinacija kroz afirmativan rad umjetnika te uspostaviti funkcionalan i jednostavan komunikacijski kanal između umjetnika i organizatora turističkih atrakcija u obliku IT platforme.


 

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA partner na međunarodnom projektu CLAUSTRA+

Projekt je financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.779.988,15 €, dok će se projekt provoditi u trajanju od 1. kolovoz 2017. – 31. siječanj 2020.
Nositelj projekta je Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, a partneri su Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goranska županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka i TZ Kvarnera. Projekt Claustra+ usmjeren je očuvanju i valorizaciji rimskog obrambenog sustava Alpium Iuliarum, koji se proteže od Kvarnera do Posočja, a obuhvaća skup aktivnosti za razvoj turističkog proizvoda CLAUSTRA.
Uključuje pripremu smjernica za razvoj i nacrt promocije, oblikovanje kulturno-turističke rute, sustavnu promociju proizvoda te razvoj i izvedbu bogatog programa za posjetitelje (prekogranični javni događaji, iskustvena vodstva). Za razvoj cjelovitog proizvoda i stabilno upravljanje kulturno-turističkom rutom uspostaviti će se prekogranični konzorcij CLAUSTRA koji će združiti sve važne dionike i povezati lokalne gospodarske subjekte.
Drugi skup aktivnosti namijenjen je povećanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To će se postići putem aktivne zaštite i obogaćene prezentacije arheoloških ostataka. Svrha je pomoći uspješnijem turističkom razvoju programskog područja te stvoriti jednu od najprivlačnijih destinacija u ovom dijelu Europe, koja će se moći mjeriti sa srodnim destinacijama u inozemstvu, poput Hadrijanovog zida u Engleskoj ili njemačkog limesa.

  

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA partner na projektu Kulturno-turistička ruta PUTOVIMA FRANKOPANA

Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana obuhvaća ukupno 17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, od kojih će se mnoge obogatiti novorazvijenim interpretacijskim sadržajem te sve zajedno promovirati cjelovitom promotivnom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.
Projekt će zaštiti kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz njezinu turističku valorizaciju. Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija, a partneri su gradovi Rijeka, Kraljevica, Bakar i Čabar, općine Čavle, Lokve i Općina Vinodolska te Biskupija Krk, Prirodoslovni muzej Rijeka, Centar za kulturu Grada Krka, Turistička zajednica Grada Rijeke i Turistička zajednica Kvarnera. 
Ukupna vrijednost projekta je 64.116.001,04 kuna, a bespovratna sredstva EU iznose 47.306.235,33 kuna.


TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA partner na međunarodnom projektu MALA BARKA 2

Projektom Mala barka 2 ostvaruje se očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine sjevernog Jadrana kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma. Projekt Mala barka 2 kapitalizira stečena iskustva i znanja te uspješan koncept provedenog projekta Mala barka, koji se sada primjenjuje na cijelo obalno prekogranično područje.

MALA BARKA 2 - brošura o projektu

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA partner na međunarodnom projektu MALA BARKA

Turistička zajednica Kvarnera partner je na međunarodnom projektu MALA BARKA Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. godine, u kojem je PGŽ vodeći partner, uz partnere iz Slovenije, a to su TZ Izola i Općina Izola. U okviru projektnih zadataka Turističkoj zajednici Kvarnera pripala organizaciju dviju velikih manifestacija i to MALA BARKA - Fiumare - Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije u Rijeci“ (u svibnju), te MALA BARKA - 7. Smotra i regata tradicijskih barki na jedra, koja se održava u Mošćeničkoj Dragi (u srpnju). Bile su to višednevne, spektakularne turističke atrakcije kojima se slavilo i obilježavalo važnost očuvanja i valorizacije pomorske, ribarske i brodograđevne baštine. Turistička zajednica nastavlja s poslovima u sklopu projekta, u cilju stvaranja novog turističkog proizvoda na bazi maritimne baštine.

MALA BARKA - Fiumare - Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije - brošura

MALA BARKA - 7. Smotra i regata tradicijskih barki na jedra - brošura

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA partner na EU projektu "ŠANSA JE U MOJIM RUKAMA"

Turistička zajednica Kvarnera partner je u projektu "Šansa je u mojim rukama" u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava Europske Unije (Operational Programme for Human Ressources Development 2007-2013). Projekt je usmjeren k poboljšanju pristupa tržištu rada osoba s invaliditetom. Vodeći partner i koordinator projekta je Centaroprema RE&ZIN iz Rijeke, a ostali partneri su Učilište Lovran i Udruga slijepih Primorsko-goranske županije. Cilj ovog projekta je povećati zapošljavanje osoba s invaliditetom u Primorsko-goranskoj županiji, posebice u segmentu zdravstvenog turizma i pružiti podršku u integraciji na tržište rada kroz razvoj prilagođenih programa. Na taj se način osobe s invaliditetom kroz prilagođene programe osposobljavanja obučavaju za zanimanja u zdravstvenom turizmu, a radi se uglavnom o slijepim ili slabovidnim osobama koje nemaju medicinske kontraindikacije za rad u zdravstvenom turizmu. Ovaj projekt nudi edukacijski program za zanimanja u zdravstvenom turizmu baziran na praksi s metodama poučavanja i nastavnim materijalom prilagođenim potrebama osoba s invaliditetom i njihovim specifičnim sposobnostima učenja kako bi se mogli zaposliti u sektoru zdravstvenog turizma. Također donosi program podrške za jačanje fleksibilnosti pristupa tržištu rada kroz razvoj poduzetničkih vještina te soft-skill radionice prijeko potrebne u radu s klijentima. Program podrške završava s radionicama za traženje posla, koje će pridonijeti jačanju aktivne uloge u pristupu tržištu rada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 114.407,27 EUR, a trajanje projekta je 12 mjeseci.

Od početka projekta provedene su aktivnosti razvoja nastavnog plana i programa za aroma masera, prilagođenog osobama oštećena vida (kroz analizu radnih mjesta potencijalnih poslodavaca), a potom je krenula edukacije prve grupe polaznika edukacije za aroma masera. Kako bi se motiviralo korisnike projekta te informiralo javnost o pozitivnim primjerima zapošljavanja osoba s invaliditetom snimljen je promotivni film o Vedranu Dumančiću, samozaposlenom slijepom maseru s Lošinja, a projekt se predstavio i u medijima.

Turistička zajednica Kvarnera sudjeluje u promociji ovog projekta te pruža potporu svim aktivnostima projekta. Više o projektu i njegovoj provedbi na: http://www.centaroprema-rezin.hr/hr/europska-unija/sansa-je-u-mojim-rukama.

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture