Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Glavne aktivnosti

Turistička zajednica Kvarnera se osniva radi promicanja i unapređenja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini županije.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice te razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima sljedeće zadaće:

1. Strateško planiranje i razvoj
1.1. sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma
1.2. donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije/regije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma
1.3. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica
1.4. sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije/regije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma
1.5. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije/regije
1.6. suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama/regijama te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda
1.7. praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim/regionalnim dionicima i lokalnim turističkim zajednicama
1.8. pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije/regije.
 
2. Upravljanje sustavom turizma
2.1. upravljanje kvalitetom – utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije/regije
2.2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
2.3. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u županiji/regiji
2.4. provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području županije/regije
2.5. nadzor i koordinacija lokalnih turističkih zajednica.
 
3. Informacije i istraživanja
3.1. uspostavljanje detaljne turističke statistike županije/regije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji
3.2. sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije
3.3. provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja
3.4. uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije/regije.
 
4. Marketing
4.1. odnosi s javnošću
4.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
4.3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica
4.4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
4.5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
4.6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na regionalnoj razini
4.7. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom

  

Aktualni zakoni koji reguliraju djelovanje turističkih zajednica:

> Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (neslužbeno pročišćeni tekst);
(NN 52/19; NN 42/20)

> Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (neslužbeno pročišćeni tekst);
(NN 52/19) (NN 144/20)

> Zakon o turističkoj pristojbi (neslužbeno pročišćeni tekst);
(NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20)


Sve aktualne zakone i provedbene propise iz područja ugostiteljstva i turizma donosi i objavljuje Ministarstvo turizma i sporta RH:

Zakoni i propisi iz ugostiteljstva i turizma

Česta pitanja i odgovori

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture