Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Ostvareni turistički promet na području Kvarnera u razdoblju siječanj - prosinac 2018. godine

Prema službenim podacima sustava eVisitor od 4. siječnja 2019. godine Turistička zajednica Kvarnera objavljuje sljedeće podatke o ostvarenom turističkom prometu:

2018. godina – za Kvarner (OPET) rekordna

Iza nas je još jedna rekordna godina na Kvarneru: tijekom 2018. godine u odnosu na 2017. godinu Kvarner je posjetilo 4% više gostiju (3 milijuna dolazaka) koji su ostvarili 2% više noćenja (19 milijuna noćenja). U apsolutnim brojkama porast noćenja u odnosu na 2017. godinu iznosi 400.000, a u odnosu na 2016. godinu čak 2 milijuna (12% više).
TRŽIŠTA
5 vodećih tržišta zajedno ostvaruje 13,7 milijuna noćenja (72% od ukupnog broja noćenja): Njemačka, Hrvatska, Slovenija, Austrija i Italija. Gosti iz Njemačke sami ostvaruju 4,8 milijuna noćenja i ove godine bilježe 5% više dolazaka i 3% više noćenja. Iz godine u godinu broj njemačkih gostiju je u porastu: u usporedbi s 2016. godinom je 19% više dolazaka i 17% više noćenja, a u posljednjih 5 godina turistički promet njemačkih gostiju je povećan za 35% u dolascima i 40% u noćenjima.
Na drugom mjestu po broju noćenja su domaći gosti s 2,8 milijuna noćenja, kao i gosti iz Slovenije (2,8 milijuna noćenja), Austrijanci su na trećem mjestu (1,8 milijuna noćenja), a Talijani na četvrtom (1,3 milijuna noćenja).
Idućih 5 zemalja sortiranih prema broju noćenja čine Mađarska, Češka, Poljska, Slovačka i Nizozemska.
SUBREGIJE
Među subregijama prednjači otok Krk s 6,9 milijuna noćenja (udjel od 36% u ukupnom broju noćenja). Na Krku je tijekom 2018. godine ostvareno 6% više dolazaka i 3% više noćenja u odnosu na 2017. godinu.
Na drugom mjestu je Crikveničko-vinodolska rivijera (3,2 milijuna), a na trećem otok Lošinj (2,4 milijuna). Poredak prema broju noćenja nastavljaju: otok Rab (2,2 milijuna), Opatijska rivijera (2,2 milijuna), otok Cres (1,1 milijun), Riječko područje (800.000) te Gorski kotar (110.000).
Među destinacijama „najbolji“ je Mali Lošinj (2,4 milijuna noćenja), a s 100.000 noćenja manje prati ga Crikvenica.
SMJEŠTAJ
40% noćenja je ostvareno u obiteljskom smještaju (7,6 milijuna). Kampovi su na drugom mjestu (3,7 milijuna, udjel od 20%), a hoteli na trećem (3,6 milijuna, udjel od 19%).
I u 2018. godini se nastavlja trend potražnje za smještajem više kategorije. Iako su, kada sagledamo ukupnu statistiku, hoteli u 2018. godini ostvarili nešto manje noćenja (-2%), važno je za naglasiti kako hotelski smještaj najviše kategorije (tj. hoteli s 5*) bilježi porast noćenja od gotovo 10%.
Porast u obiteljskom smještaju iznosi 4%, no obiteljski smještaj s 5* ostvario je čak 26% više noćenja! Isto vrijedi i za kampove: 4% porasta u kampovima zbirno te 28% u kampovima najviše kategorije.
To znači da su neovisno o kategoriji, objekti s 5* u 2018. godini ostvarili porast broja noćenja od 20%!
NAUTIKA
Na navedene brojke treba pridodati 19.000 dolazaka i 120.000 noćenja ostvarenih u nautičkom prometu (7% više dolazaka i 5% više noćenja u odnosu na 2017. godinu). Među kvarnerskim lukama najviše noćenja ostvaruje marina Punat.

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture