Prognoza za 02/09
Prognoza za 02/09
17 / 18

Kalendar događanja

Prikaži još događanja

FIUMARE 2014

28.05.2014. - 04.06.2014. / Rijeka

Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije. 

FIUMARE 2014. - programska knjižica

FIUMARE 2014. - program

Informacije o 1. Festivalu mediteranske maritimne baštine (FMMH) i 20. forumu Udruženja pomorskih muzeja Mediterana (AMMM), koji će se održati u Rijeci od 28.do 31. 5. 2014.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka (PPMHP) će od 28. do 31. 5. 2014. godine ugostiti 20. Forum Udruženja pomorskih muzeja Mediterana (AMMM). Stručna tema ovogodišnjeg foruma biti će Kultura življenja i njezina muzealizacija: Okoliš, migracije
prehrana i jezici. PPMHP će u svojim prostorijama osigurati odvijanje stručnih izlaganja i stručnih radionica za članove AMMM kao i za sve zainteresirane sudionike. Usporedo, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke, Gradom Rijeka, Primorsko goranskom županijom i Lučkom upravom Rijeka organizira se 1. festival mediteranske pomorske baštine (FMMH) na zajedničku inicijativu AMMM, PPMHP i organizatora Kvarnerskog festivala mora „Fiumare“ koji se u to vrijeme održava po 3. put. Ideja je da se festival Fiumara čija je glavna misija promocija pomorske baštine Kvarnera, upotpuni predstavljanjem pomorske baštine mediteranskih zemalja i regija čiji su muzeji članovi AMMM. S druge strane, AMMM nastoji usporedo sa stručnim raspravama na teme pomorske baštine organizirati i prezentacije baštine za javnost kako bi se populariziralo njezino značenje kao i važnost njezina očuvanja te međusobno povezivanje članica udruženja. Sve će se to objediniti prilikom organizacije Festivala i Foruma AMMM u Rijeci.

PPMHP je član Udruženja pomorskih muzeja Mediterana (Association of Mediterranean Maritime Museums – AMMM). AMMM je osnovana 1994. godine u Dubrovniku i okuplja 30 članica – muzeja i udruga koji se bave očuvanjem pomorske baštine. Upravno središte udruženja je u Barceloni, a sljedeće četiri godine predsjedava mu Maria Paola Parfumo, ravnateljica Muzeja mora iz Genove (Mu.MA) Svake godine udruženje organizira forum svojih članova u drugom muzeju tj. zemlji domaćinu. Na prošlogodišnjoj generalnoj skupštini AMMM u Pomorskom muzeju u Barceloni odlučeno je da se domaćinstvo jubilarnog 20. foruma dodijeli PPMHP, gradu Rijeci i Hrvatskoj.

PPMHP je do sada sudjelovao u manifestaciji Kvarnerskog festivala mora „Fiumare“ koji se održavao u organizaciji Turističke zajednice grada Rijeke, Grada Rijeke , Primorsko goranske županije i Lučke uprave Rijeka u suorganizaciji niza udruga s područja Primorsko-goranske županije. „Fiumare“ se ove godine održava po treći put. Stoga je odlučeno da se u smislu javne promocije pomorske baštine ne samo Kvarnera i Hrvatske već i šireg mediteranskog područja poveže organizacija Foruma AMMM i festivala mora Fiumara organizirajući zajednički jednu novu usporednu manifestaciju pod naslovom Festival mediteranske pomorske baštine (Festival of the Mediterranean Maritime Heritage – FMMH) što je udjeno i bila želja članica AMMM.

PPMHP je u suradnji s ostalim članovima AMMM organizirao program stručnog dijela 20. Foruma AMMM. To se odnosi na razradu programa stručnih izlaganja i rasprava te radionica na temu značenja pomorske baštine danas u širem kontkestu kulture življenja na Mediteranu – okoliš, prehrana, migracije i jezici. Svaka od ovih podtema foruma biti će obrađena kroz uvodna izlaganja atraktivnih i meritornih izlagača (Marco Affronte, prirodoslovac i stručnjak zaštite okoliša – okoliš; Panayotis Petropoulos, liječnik, inicijator zaštite mediteranske prehrane kao nematerijalne baštine pri UNESCO-u – prehrana; Giuseppina Maria Nicolini, gradonačelnica Lampeduse i Linose – migracije; pisci i publicisti Giacomo Scotti i Milan Rakovac – jezik). O svakoj temi biti će i kratkih izlaganja iz prakse mediteranskih zemalja. Predavanja su otvorena za javnost.

U suradnji s organizatorima festivala organizirat će se stručni izlet za sudionike Foruma AMMM kako bi se upoznali s dijelom hrvatske pomorske baštine. To će biti izlet školskim brodom Vila Velebita dva Pomorske škole iz Bakra čime se također prezentira tradicija pomorskog obrazovanja te omogućava uključivanje škole, osobito njezinih učenika u program foruma.

Svi članovi AMMM pozvani su da na nekoliko načina sudjeluju u FMMH te će im se u suradnji sa organizatorima festivala osigurati potrebna oprema za njihovo sudjelovanje.

Prilikom osnivanja AMMM ustaljen je običaj da se svaki novi domaćin koji će ugostiti forum sljedeće godine daruje s nekim umjetničkim djelom koje u sebi sadrži patlidžan – simbol ovog udruženja. PPMHP će u suradnji sa Školom za primjenjenu umjetnost u Rijeci, organizirat izradu suvernira s motivom patlidžana koji će se predati domaćinu 21. foruma.

Ovim višestrukim povezivanjem aktivnosti AMMM, PPMHP,Grada Rijeke, Turističke zajednice grada Rijeke, Primorsko goranske županije, Lučke uprave Rijeka i udruga i škola iz PGŽ djeluje se na popularizaciji važnosti pomorske baštine i njezinoj zaštiti, te ujedno na diseminaciji rezultata i zaključaka stručnih rasprava o pomorskoj baštini koje će se provesti za vrijeme Foruma. Široj javnosti predstavit će se baština različitih zemalja Sredozemlja i rad njihovih muzeja, a učesnicima Foruma AMMM i FMMH predstavit će se bogata pomorska tradicija Kvarnera i Hrvatske. Istovremeno radi se i o turističkoj promociji kroz poseban oblik kulturnog turizma s obzirom da će forum i festivali obogatiti turističku ponudu Rijeke i njezine okolice. Turističkim djelatnicima kao i obrtnicima i poduzetnicima koji su na bilo koji način povezani s pomorskom tradicijom ili njezinom promocijom, ovo će biti prilika da prezentiraju i promoviraju svoj rad i svoje proizvode.


Do sada su svoje sudjelovanje u izložbenom dijelu FMMHa potvrdili predstavnici muzeja maritimne baštine iz Slovenije, Hrvatske, Italije, Španjolske, Grčke, Turske i Alžira.

Domaćin 20. foruma AMMM
Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskoj primorja u Rijeci
Ravnateljica
dr. sc. Tea Perinčić