Kalendar događanja

Prikaži još događanja

9. Čakavski susreti u Kostreni

11.05.2015. - 15.05.2015. / Kostrena

PROGRAM:

11.5. 20,00 ur – Dramska kumpanijaKatedre čakavskog sabora Kostrene, "OŠTARICA MARIJETA"
Priredbu je, prema izvornoj komedije Carla Goldonija „Gostioničarka Mirandolina“, parićal Denis Brižić, muziku je zibral
Sven Jelović, scenu je zmislela Aleksandra Ana Buković, a okol kostimi se pojidala Ada Skroče. Igraju: Ana Rendić, Jasna
Suzanić Karninčić, Igor Rubinić,Matko Karninčić, Juraj Karninčić, Vjekoslav Bakašun, Jana Ažić i Anja Pilepić.

12.5. 18,00 ur - Dječji vrtić „Zlatna ribica" i gosti :„NA PRIVRATU“
Va programu sudjeluju dječji vrtići: „ZLATNA RIBICA“, Kostrena, „RIJEKA“ CPO Kvarner, Rijeka, „MATULJI“, Matulji,
„VIŠKOVO“, Viškovo, „BAKAR“, vrtić „ ŠKRLJEVO“, Bakar, „OREPČIĆI“, Kraljevica, „BAMBI“, Škrljevo,Bakar,
"ČAVLIĆ", Čavle, "OPATIJA", Opatija i "GROBNIČKI TIĆI" ,Čavle.

13.5. 18,00 ur- Osnovna škola "Kostrena" i gosti: „ĆUTIN ČA“
Va programu sudjeluju osnovne škole:KOSTRENA, Kostrena, KRALJEVICA,Kraljevica,ZVONKA CARA,
Crikvenica,ČAVLE,Čavle,ZVONKA CARA pš SELCE, Crikvenica, PEĆINE, Rijeka,BAKAR, Bakar,
JURJA KLOVIĆ TRIBALJ,Tribalj,NIKOLA TESLA, Rijeka,JELENJE-DRAŽICE, Dražice i Dom za
djecu“BRAĆE MAŽURANIĆ“u Novom Vinodolskom, Novi Vinodolski.

14.5. 20,00 ur -Dramska sekcija Kulturno-umjetničkog društva Bribir, "NA PERILI“
Igrokaz ki govori o mestu kade su žene prale robu i kade se j' o semu i o sakomu se doznalo, napisala je
Kate Grgurić, na scenu postavila Suzana Šestak, a igraju vredni člani Dramske sekcije.

15.5. 20.00 ur -Pjesnička večer „VA STIHU I KAMIK CVATE“
„POD LUMBRELUN KOLAJNICU SI MI OBEĆAL“(Vjekoslava Jurdana: Kolajnica, Zvonejske lumbreli)
Z domaćun, lovranskun besedun, ku je va versi posložila pjesnikinja Vjekoslava Jurdana, trefit će vas i njeja dvojkinja Jasna
Gržinić, a se skupa dožuntat pijanistica Jelena Tihomirović i flautist Metod Sironić.


SAV PROGRAM MOĆ ĆETE GLJEDAT VA ČITAONE (Sv. Lucija14),
ULAZ NE GUŠTA NIŠ, ZATO DOJDITE I UŽIVAJTE SKUPA S NAMI!

 

Lokacija: Narodna čitaonica Kostrena Sv. Lucija, Sv. Lucija 14 

 

Organizator:

Katedra Čakavskog sabora Kostrena

 

Detaljnije informacije dostupne su na službenim stranicama www.tzo-kostrena.hr i www.kostrena.hr.

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture