Kalendar događanja

Prikaži još događanja

Pust va Viškove

17.01.2023. - 21.02.2023. / Viškovo

Njegovanje tradicije Pusta i Halubajskog karnevala neizostavan je dio Općine Viškovo. Početak petog i najveselijeg godišnjeg doba, doba kada se okupljaju maškare i predaje ključ Pusnoj meštrici i maškarama te se vješa pust, označava Antonja koja se tradicionalno slavi 17. siječnja.

 

PROGRAM:
17.1.2023.
u 11 sati - otkrivanje skulpturi Antonja, Park va centre Viškova
u 18 sati - Antonja, predaja općinskega kjuča pusnoj meštrice i maškaran, obešanje pusta, Breg
 
21.1.2023.
u 10 sati - 12. Rally maškaraneh oktanac Halubje - Liburnija 2023, parkiralište Milihovo
u 15 sati - prijem za predstavnike karnevalskih grupa, parkiralište Milihovo
u 17 sati - 22. Halubajski karneval - noćni karneval
 
22.1.2023. od 10 do 15 sati, Marčelji
17. Smotra mićeh zvončari pul Marčeji
 
27.1.2023.
u 17 sati - Pusni turnir va pikade, Pikado klub Nevera, Marinići
u 18 sati - 19. Maškarani ženski boćarski turnir, Boćarija pul Marinić
 
4.2.2023. od 17 do 20 sati, Dom hrvatskeh branitelji
DV Zvončica - Pusni tanac
 
10.2.2023. u 20 sati, Dom Marinići
Pusni koncert Limene glazbe Marinići
 
11.2.2023. od 17 do 20 sati, Dom hrvatskeh branitelji
DV Loptica - Maškarani dečji tanci
 
19.2.2023. Pusna nedeja
od 8 sati - Obahajanje Halubajskeh zvončari, Marčeji
 
20.2.2023. Pusni pundejak
od 8 sati - Obahajanje Halubajskeh zvončari, Marčeji
 
21.2.2023. Pust
od 8 sati - Obahajanje Halubajskeh zvončari, Marčeji
u 15 sati - Udruženje obrtniki Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje - Humanitarna padela, Breg
u 16:30 sati - Okupjanje maškar i zabavni program z voditeji
u 17:30 sati - Zvončarska tombula
u 18 sati - Prihajanje Halubajskeh zvončari
u 18:30 sati - pajenje pusta

https://visitviskovo.hr

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture