O Turističkoj zajednici Kvarnera

Spremi u moj planer

Turistička zajednica Kvarnera osnovana je 1994. godine sa sjedištem u Opatiji na adresi Nikole Tesle 2.
Ured na čelu s direktoricom obavlja stručne i administrativne poslove, dok tijela Turističke zajednice Kvarnera čine: predsjednik, Skupština i Turističko vijeće.

Članice Turističke zajednice Kvarnera su turističke zajednice gradova, općina i mjesta na području Primorsko–goranske županije, odnosno regije Kvarner.
Djelovanje Turističke zajednice Kvarnera prvotno je usmjereno na unapređivanje općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda regije Kvarner (Primorsko-goranske županije), razvijanje svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma te o potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša.

Tako su najznačajnije zadaće Turističke zajednice Kvarnera:

1. Strateško planiranje i razvoj
1.1. sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma
1.2. donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije/regije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma
1.3. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica
1.4. sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije/regije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma
1.5. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije/regije
1.6. suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama/regijama te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda
1.7. praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim/regionalnim dionicima i lokalnim turističkim zajednicama
1.8. pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije/regije.

2. Upravljanje sustavom turizma
2.1. upravljanje kvalitetom – utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije/regije
2.2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
2.3. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u županiji/regiji
2.4. provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području županije/regije
2.5. nadzor i koordinacija lokalnih turističkih zajednica.

3. Informacije i istraživanja
3.1. uspostavljanje detaljne turističke statistike županije/regije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji
3.2. sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije
3.3. provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja
3.4. uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije/regije.

4. Marketing
4.1. odnosi s javnošću
4.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
4.3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica
4.4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
4.5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
4.6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na regionalnoj razini
4.7. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.

Kvarner na karti

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture