Atrakcije

Nacionalni park Risnjak

Delnice

Na samo 15 kilometara od mora, na površini od 6.400 ha te na visini od 300 do 1500 metara iznad mora nalazi se Nacionalni park Risnjak. Status zaštićenog područja zahvaljuje brojnim reljefnim i geomorfološkim znamenitostima te bogatom biljnom i životinjskom svijetu.

Parkom dominira planinski masiv Risnjak s jednim od najljepših vidikovaca u Hrvatskoj s kojeg se pruža pogled i na ostale znamenitosti – masiv Snježnik te hidrogeomorfološki spomenik prirode izvor rijeke Kupe, jedno od najprostranijih i najdubljih vrela u zemlji. Atraktivan je i njen gornji tok lokalno poznat kao čudesna dolina leptira.

Od životinja ovdje obitavaju smeđi medvjed, ris (po kojem je Risnjak i dobio ime), divlja mačka, divokoza, jelen, srna i orao. Ljepota šume, krški fenomeni, lijepi izvori (Park obuhvaća i izvorišni dio rijeke Kupe) i veličanstveni vidici privlače na Risnjak brojne planinare i druge ljubitelje prirode.

Inače, Planinski masiv Risnjak - u okviru kojega je Nacionalni park - sastoji se od više planinskih vrhova i spada među najljepše hrvatske planine. Najveći su mu vrhovi Veliki Risnjak (1528 m), Snježnik (1506 m), Sjeverni Mali Risnjak (1434 m) i Južni Mali Risnjak (1448 m). Masiv se prostire na sjeverozapadnom dijelu Gorskog Kotara te se svojim južnim padinama prislanja na masiv Mala Kapela.

Više informacija potražite na na stranicama:

Nacionalni park Risnjak

Brošura "Staze i šetnice"

Brošura "Zaštićena prirodna baština"

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture