Atrakcije

Park šuma "Japlenški vrh"

Delnice

Prislonjena na zapadni dio grada Delnica nalazi se Park šuma „Japlenški vrh“, zaštićeni šumoviti brežuljak gdje turisti na oko 170 hektara odmor mogu provesti u rekreaciji i sportskim pripremama na čistom zraku.

Ima mnogo staza, šetnica i puteljaka no najveći joj je adut blizina "sportskog" grada Delnica jer se prirodno nadovezuje na planski razvijene sportske i urbane sadržaje tog najvećeg goranskog grada.

Više informacija potražite u brošuri "Zaštićena prirodna baština"

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture