Atrakcije

Bjeloglavi sup, vladar visina

Cres

Na otoku Cresu, na kamenim liticama iznad mora gnijezdi se bjeloglavi sup. Te velike ptice sa rasponom krila od gotovo tri metra dosižu brzinu i do 120 kilometara na sat. U većini europskih zemalja ta je ptičja vrsta izumrla, ali ne na Cresu te susjednim otocima Krku i Prviću. A upravo zbog toga na sva su tri ornitološki rezervati. Posebnost ovdašnjih bjeloglavih supova jeste da se gnijezde na liticama.

Letom bez zamaha krila bjeloglavi supovi izazivaju divljenje čovjeka. Životni im je vijek pedeset pa i više godina a cijeli će život ostati vjerni istom bračnom partneru. Supova je sve manje, a njih sedamdesetak – koliko ih obitava na Cresu se, za razliku od drugih mjesta, gnijezde na liticama koje se strmoglavljuju okomito u more dok su drugdje to ptice planina i riječnih kanjona.

Više informacija potražite na na stranicama:

Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli, otok Cres

Turistička zajednica Grada Cresa

Brošura "Zaštićena prirodna baština"

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture