Atrakcije

Thalassotherapia: tradicija u službi zdravlja i ljepote

Crikvenica

Crikvenica je zahvaljujući povoljnoj klimi sa submediteranskom vegetacijom, zaštićenosti od jakih vjetrova, visokom postotku soli u zraku, dugim i plitkim pješčanim plažama te velikom broju sunčanih sati godišnje odavno stekla status središta za oporavak i liječenje bolesti dišnih organa te se, od kraja 19. st. razvija kao turističko središte i klimatsko lječilište.

Godine 1910. je Čehinja Marija Steyskalova osnovala Češko dječje oporavilište u iznajmljenoj vili "Zeleni gaj" između Crikvenice i Dramlja.

Sve to je povijesni temelj zdravstvenoj reputaciji Crikvenice i razvoju lječilišta koje djeluje već više od 60 godina a od 1995. godine nosi naziv Specijalna bolnica za rehabilitaciju Thalassotherapia u čijem sastavu je i nova Poliklinika za baromedicinu.

Uz korištenje u brojnim medicinskim indikacijama te za uljepšavanje lica i tijela, barokomora omogućuje veću sigurnost roniocima.

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture