Prognoza za 23/10
Prognoza za 23/10
7 / 11

U izboru smještaja u kojem ćete boraviti na ovom području, samo je jedan kriterij: Vaše želje!

Vrhunski hoteli s pet zvjezdica ili također odlični hoteli s četiri ili tri zvjezdice, turističke sobe ili apartmani smješteni u prekrasnim opatijskim vilama ili u drugim objektima pružaju maksimalnu udobnost.

U Opatijskoj rivijeri također možete boraviti u kvalitetnim kampovima a Vaša plovila imaju sigurnu luku u odlično opremljenim marinama.

Hoteli

Pronađite smještaj u hotelima na Kvarneru:

Obiteljski

Pronađite obiteljski smještaj na Kvarneru:

Kampovi

Pronađite smještaj u kampovima na Kvarneru:

Odmarališta

Pronađite smještaj u odmaralištima na Kvarneru:

Marine

Pronađite smještaj u marinama na Kvarneru:

Ostali smještajni objekti

Pronađite ostale smještajne objekte na Kvarneru:

Turističko naselje

Pronađite smještaj u turističkim naseljima na Kvarneru:

Hosteli

Pronađite smještaj u hostelima na Kvarneru:
 • 11.10.-25.10.2014, Lovran

  Galerija Laurus - Izložba mozaika: "Mozaici pričaju"

  Izložba “Mozaici pričaju” presjek je autorovog višegodišnjeg stvaranja mozaika. Brojni motivi poslužili su mu kao inspiracija da tehnikom mozaika ispriča razne priče: o majci, o cvijeću, o fascinaciji Venecijom, o svom kućnom ljubimcu...

 • 11.10.-26.10.2014, Lovran

  41. Marunada

 • 24.10.-25.10.2014, Opatija

  23. Rally Opatija 2014

 • 24.10.2014, Matulji

  GORANSKE VUNARICE U HANGARU - MATULJI

  pozivamo vas u Matulje u dvoranu 'Hangar', 24.10.2014. (petak) u 17h na otvorenje izložbe Goranskih vunarica iz Ravne gore.