INFORMACIJE I AKTUALNOSTI VEZANO UZ COVID-19:

Od 30.12.2021. do 31.01.2022. godine Republika Hrvatska svim putnicima koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, neovisno o državljanstvu, omogućuje ulazak u zemlju uz:
1. valjanu EU digitalnu COVID potvrdu (www.eudigitalnacovidpotvrda.hr);
2. ili negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili brzog antigenskog testa - BAT na COVID-19 koji nije stariji od 48 sati 
(računajući od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz)
Napomene za brze antigenske testove - BAT:
> brzi antigenski test - BAT mora biti s Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija
> kod nalaza brzog antigenskog testa - BAT napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa te mora biti izdan od strane zdravstvene ustanove/laboratorija i potpisan/potvrđen od strane liječnika;
> u protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku;
3. ili potvrdu ne stariju od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili cjepiva za koje je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu primjenu (Serum Institut of India – Covishield, Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac – CoronaVac) ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
4. ili potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;
5. ili potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar 8 mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 12 mjeseci od dolaska na granični prijelaz;
6. ili predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT, kojim se potvrđuje oporavak od infekcije COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenju;
7. ili obavljanje PCR testiranja ili brzog antigenskog testiranja - BAT na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od 10 dana: upute za zdravstveni nadzor putnika koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske.

Državljani trećih zemalja:
Državljani trećih zemalja koji nemaju državljanstvo države članice Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru niti imaju reguliran boravak u tim državama, niti su članovi obitelji njihovih državljana, u Republiku Hrvatsku mogu ući jedino ako su:
1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
2. pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);
3. osoblje u prometnom sektoru;
4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
5. putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
6. osobe koje putuju radi školovanja;
7. pomorci (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati);
8. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj; 
9. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati);
10. osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade.
 
> Osobama iz točaka 7., 8., 9. i 10. omogućit će se ulaz u Republiku Hrvatsku uz:
1. negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili brzog antigenskog testa - BAT na COVID-19 koji nije stariji od 48 sati (računajući od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz)
Napomene za brze antigenske testove - BAT:
> brzi antigenski test mora biti s Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija
> kod nalaza brzog antigenskog testa - BAT napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa te mora biti izdan od strane zdravstvene ustanove/laboratorija i potpisan/potvrđen od strane liječnika;
> u protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku;
2. ili potvrdu ne stariju od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili cjepiva za koje je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu primjenu (Serum Institut of India – Covishield, Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac – CoronaVac) ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze ili potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson);
3. ili potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) unutar 8 mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije najmanje 365 dana;
4. ili predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika;
5. određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja - BAT na COVID-19, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana: upute za zdravstveni nadzor putnika koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske.

Turističke vize:
Obustava zaprimanja zahtjeva za kratkotrajnu vizu u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima NE odnosi na sljedeće kategorije osoba:
Osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj.
Do daljnjega se sva komunikacija vezano uz pribavljanje potrebnih informacija u vezi s hrvatskim viznim sustavom obavlja putem maila na vize@mvep.hr.
Do daljnjega je i dostava i pohrana jamstvenih pisama moguća isključivo poštom na adresu: Služba za vize, Petretićev trg 2, 10000 Zagreb. 

 

VAŽNO: Putovanje s djecom mlađom od dvanaest (12) godina
Djeca mlađa od dvanaest (12) godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika su izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa i samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu odnosno negativni PCR ili brzi antigenski test - BAT odnosno potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19.

 

Svi strani državljani mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem online obrasca: https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 ili na e-mail adresu: uzg.covid@mup.hr i na njihov zahtjev će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

 

Više informacija potražite na:
Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza RH
produženje odluke do 31.01.2022.
https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211
https://www.safestayincroatia.hr/datastore/filestore/11/COVID-info.pdf


Ulazak u Republiku Hrvatsku za sve strane državljane
Kako bi se skratio postupak na graničnim prijelazima, svim stranim državljanima savjetuje se da ispune online obrazac:

Obrazac koji olakšava i ubrzava proces prelaska granice te informira goste s epidemiološkim mjerama koje su na snazi u Hrvatskoj.
> Online obrazac uključuje sve podatke koji se obično traže u postupku prelaska granice i s jednostavnim predočenjem putovnice ili osobne isprave policijskom službeniku na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice automatski se povezuje sa svim unaprijed unesenim podacima. Na taj se način vrijeme za dovršetak cijelog postupka unosa podataka na granici za svaku pojedinu osobu u bilo kojem vozilu smanjuje na minimum, a protok prometa se povećava.
> Online obrazac ima i opciju unosa potvrde o preboljenju / cijepljenju / negativnom testu na COVID-19 u sustav prilikom prijave. Dopušteni formati potvrda su sljedeći: png, jpg, pdf i heic (do 5MB).

 

POPIS LOKACIJA NA KVARNERU NA KOJIMA JE MOGUĆE OBAVITI TESTIRANJE NA COVID-19:
Više informacija potražite O V D J E

 

NAPOMENA:
na Kvarneru brojna hotelska poduzeća i kampovi provode testiranja na COVID-19 samo za svoje goste, i to na licu mjesta


 

TRENUTNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA PODRUČJE KVARNERA:
(na snazi do 31.01.2022.)
Jesu li hoteli, kampovi, hosteli, obiteljski smještaj i marine otvoreni? 
Da 
Jesu li ugostiteljski objekti otvoreni?
Da,
u ugostiteljskim objektima u zatvorenim prostorima gosti su obvezni nositi medicinske maske ili maske za lice, dok se ne sjedi za stolom i konzumira jelo, piće ili napitci.
Jesu li dozvoljena javna događanja i okupljanja? 
Da,
u zatvorenim prostorima dopušteno je sudjelovanje najviše 25 osoba, a na otvorenim najviše 50 osoba.
Osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom – u tom slučaju u zatvorenim prostorima dopušteno je sudjelovanje najviše 100 osoba, a na otvorenim najviše 200 osoba.
Sva javna događanja i okupljanja mogu trajati najdulje do 24,00 sata.
Više informacija potražite na: https://www.koronavirus.hr/ogranicavanje-okupljanja-i-druge-nuzne-epidemioloske-mjere-i-preporuke/961
Jesu li otvorene plaže, nacionalni parkovi, parkovi prirode i ostali rekreacijski sadržaji na otvorenom? 
Da
Jesu li otvorene teretane, fitness centri te sportski i rekreacijski centri u zatvorenom prostoru? 
Da,
uz strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera.
Jesu li otvorene trgovine i uslužne djelatnosti? 
Da,
uz obvezu nošenja medicinskih maski ili maski za lice.
Jesu li otvoreni muzeji, galerije i ostali izložbeni prostori?
Da,
uz obvezu nošenja medicinskih maski ili maski za lice.
 Održavaju li se profesionalne umjetničke izvedbe i programi? 
Da,
uz obaveznu EU digitalnu COVID potvrdu i obvezu nošenja medicinskih maski ili maski za lice.
 Održavaju li se kino projekcije?
Da,
uz obvezu nošenja medicinskih maski ili maski za lice.
Jesu li otvorena casina? 
Da
 Odvija li se putnički prijevoz unutar zemlje bez ograničenja?
Da,
putnici i vozač obavezni su nositi medicinske maske ili maske za lice.
 Obveza nošenja medicinskih maski ili maski za lice Da,
u svim zatvorenim prostorima kad nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 2 metra te na otvorenom kad nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar.
Medicinske maske ili maske za lice obvezne su i:
- na javnim događanjima i okupljanjima u zatvorenom prostoru i na kojima je prisutno više od 25 osoba;
- na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na otvorenim prostorima;
- na konferencijama i kongresima;
- na sportskim natjecanjima u zatvorenim prostorima;
- na vjerskim obredima i okupljanjima u zatvorenom prostoru;
- u prodavaonicama, uslužnim i ugostiteljskim djelatnostima (gosti i djelatnici);
- u trgovačkim društvima, ustanovama i institucijama koji rade sa strankama i/ili posjetiteljima (stranke, posjetitelji i djelatnici).
 
Informacije o trenutno važećim epidemiološkim mjerama i preporukama vezano uz okupljanja i ostalo potražite na:

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/odluka%20okupljanja%205.%20izmjena-100122.pdf


EU digitalna COVID potvrda nužna je za sudjelovanje:
1. na svim javnim događanjima, okupljanjima i svečanostima s više od 25 osoba u zatvorenom prostoru te s više od 50 osoba na otvorenom prostoru
2. na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te amaterskim kulturno-umjetničkim izvedbama, programima i manifestacijama
3. na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na zatvorenim prostorima
4. konferencijama i kongresima
5. sportskim natjecanjima

Izdavanje EU digitalnih COVID potvrda za državljane Republike Hrvatske:
1. putem službenih stranica stranica www.eudigitalnacovidpotvrda.hr;
2. putem portala e-Građani odabirom područja ZDRAVLJE iz kataloga usluga (odabirom e-Usluge EU digitalna COVID potvrda te se dalje prate koraci prijave);
3. ili u poslovnicama HZZO-a, uz predočenje identifikacijskog dokumenta.

 

Izdavanje EU digitalnih COVID potvrda za strane EU državljane:
Ukoliko nemaju izdanu EU digitalnu COVID potvrdu od stane svoje države (jedne od država članica EU/EGP), svi strani EU državljani (uključujući i goste koji borave u Republici Hrvatskoj) mogu se testirati na COVID-19 u Republici Hrvatskoj te po dobivanju negativnog nalaza zatražiti izdavanje EU digitalne COVID potvrde u pojedinim ustanovama koje provode testiranja na COVID-19.
Popis ustanova potražite O V D J E

 

Državljani trećih zemalja:
Državljani trećih zemalja mogu sudjelovati na gore navedenim vrstama okupljanja, ali uz prethodno predočenje potvrde izdane od strane njihove države, i to:
1. uz predočenje potvrde o cijepljenju;
2. uz predočenje potvrde o preboljenju COVID-19;
3. ili uz predočenje negativnog nalaza testa na COVID-19 - prije sudjelovanja potrebno je izvršiti testiranje na COVID-19 (PCR ili BAT).

 

Više informacija o aktualnim mjerama za putnike koji iz Hrvatske putuju u druge zemlje:
https://www.koronavirus.hr/idete-na-put-sve-informacije-na-jednom-mjestu/22
https://reopen.europa.eu

VAŽNO: Prije polaska na put i dolaska u Hrvatsku, obavezno se raspitajte u matičnim zemljama o uvjetima i preporukama vezano uz prelaske granica i povratak u matičnu zemlju (mjere obavezne samoizolacije po povratku i slično).

  

Safe Stay in Croatia

Kod rezervacije i ulaska u objekt ili turističku lokaciju, obratite pozornost na to ima li jasno istaknutu oznaku Safe stay in Croatia kako biste bili sigurni da su na lokaciji poduzete propisane epidemiološke mjere i preporuke zdravstvene sigurnosne zaštite.

 

Dodatne zdravstvene i sigurnosne mjere na snazi:
• Tijekom prvih 14 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku izlasci iz smještaja ograničavaju se samo na nužne: obavljanje posla ako se radi o poslovnom razlogu ulaska u Republiku Hrvatsku, obavljanje nužnih aktivnosti uz kontinuirano pojačano provođenje higijenskih mjera.
• Tijekom nužnih izlazaka iz smještaja preporučuje se koristiti zaštitnu te kiruršku masku ili prekrivalo za nos i usta, održavati fizički razmak od drugih osoba (minimalno 1,5 metar) te provoditi higijenu ruku.
• Obveza nošenja zaštitnih te kirurških maski u svim zatvorenim prostorima
• Stroga mjera fizičkog distanciranja, izbjegavanje bliskog kontakta u razmaku najmanje 2 metra u zatvorenom te 1,5 m na otvorenom.
• Ruke što češće prati toplom vodom i sapunom i/ili koristiti dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje treba dobro utrljati u dlanove. Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju.
• Izbjegavati korištenje javnog prijevoza. U prijevoznom sredstvu poželjno je da je osoba sama ili isključivo s osobama koje dijele zajednički smještaj.
• Treba dosljedno izbjegavati grupiranja i okupljanja.
• Tijekom poslovnih sastanaka treba susretati što manji broj osoba, osigurati fizički razmak od 2 metra uz dostupnost dezinfekcijskih sredstava te izbjegavati nepotrebne sastanke.
• Usluge plaćanja obavljaju se bezgotovinskim kartičnim plaćanjem ili on-line uslugama.
• Svako jutro potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, ukoliko je viša od 37,2 C, potrebno je mjerenje ponoviti nakon 10 minuta, te ako je temperatura ponovno viša od 37,2 C potrebno je ostati kod kuće/u smještaju i javiti se liječniku u turističkoj ili COVID-19 ambulanti, odnosno teritorijalno nadležnom epidemiologu.
• U slučaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije (kašalj, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah//otežano disanje ili gubitak osjeta njuha) potrebno je ostati kod kuće/u smještaju i javiti se liječniku u turističkoj ili COVID-19 ambulanti, odnosno teritorijalno nadležnom epidemiologu (http://www.kvarner.hr/turizam/planirajte_putovanje/Korisne_informacije/Turisticke_ambulante_i_ljekarne ili https://www.koronavirus.hr/najnovije/adrese-i-brojevi-telefona-turistickih-ambulanti/714).
• U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajući simptoma osoba se javlja nadležnoj hitnoj medicinskoj službi na broj 194. 

 

I dalje je potrebno poštovati sigurnosne i higijenske mjere, kao i poštivanje mjera socijalne distance. Najnovije Informacije o COVID-19 i prateće mjere mogu se pronaći na sljedećem linku: https://www.koronavirus.hr

Za tranzitne posjetitelje, bez obzira na nacionalnost, bit će pripremljene i posebne upute o tranzitnoj ruti i zahtjevima pri ulasku u Hrvatsku.

 

Sve informacije i aktualnosti oko korona virusa potražite na:


VAŽNE NAPOMENE:
Prije polaska na put i dolaska u Hrvatsku, obavezno se raspitajte u matičnim zemljama o uvjetima i preporukama vezano uz prelaske granica i povratak u matičnu zemlju (mjere obavezne samoizolacije po povratku i slično).

Ukoliko primijetite simptome slične gripi, poput: povišene tjelesne temperature, kašlja, otežanog disanja, bolova u mišićima i umora ili ste imali bliski kontakt s potvrđenim ili vjerojatnim slučajem infekcije koronavirusom, odmah nazovite liječnika: http://www.kvarner.hr/turizam/planirajte_putovanje/Korisne_informacije/Turisticke_ambulante_i_ljekarne / https://www.koronavirus.hr/najnovije/adrese-i-brojevi-telefona-turistickih-ambulanti/714. Opišite im svoje stanje i poslušajte njihove upute. Predlažemo da ne odlazite liječniku prije nego što ga nazovete.
 

Odgovori na najčešća pitanja o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku, s obzirom na ograničenja koja su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19

Županijski centar 112 Rijeka: +385 112 

Pozivni centar za COVID-19: +385 113

Info centar za COVID-19 Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i UNIRI: +385 51 554 801

________________________________________________________________________________

 

 

OSOBNI DOKUMENTI

Putovnica ili neki drugi dokument za identifikaciju nužni su za vrijeme boravka u Hrvatskoj. Posjetitelji mogu ostati u zemlji tri mjeseca.
Na traženje policijskog službenika vaša je obveza pokazati mu identifikacijski dokument. Gubitak putovnice ili drugoga osobnog dokumenta mora se odmah prijaviti u najbližoj policijskoj postaji. Policija će vam izdati službenu prijavu o gubitku dokumenta.

PROMET

Ako upravljate vozilom, obvezno je da sa sobom imate vozačku dozvolu, prometnu dozvolu vozila i zelenu kartu (za strance). Sve osobe u vozilu moraju biti vezane sigurnosnim pojasevima. Tijekom vožnje vozaču je zabranjena uporaba mobilnih uređaja (osim handsfree). Zabranjena je također vožnja pod utjecajem alkohola (0,5 g/kg) te vožnja pod utjecajem opojne droge. Molimo vas da poštujte ograničenja brzine i zapovijedi policijskih službenika koji upravljaju prometom.
Ako ste sudionik prometne nesreće, pozovite policiju na telefon broj 192 ili 112. Ako je potrebno, pozovite hitnu pomoć na broj 112. Ostanite na mjestu događaja do dolaska policije.
Ako je riječ o prometnoj nesreći samo s materijalnom štetom, pozovite policiju. Također možete fotografirati položaj vozila, ukloniti ga s kolnika i pričekati dolazak policije. U međuvremenu popunite Europsko izvješće o prometnoj nesreći.

OSOBNA SIGURNOST I SIGURNOST VAŠE IMOVINE

Stopa kriminala u Hrvatskoj niža je nego u drugim zemljama EU. Ipak, podsjećamo vas na nekoliko univerzalnih mjera opreza koje će pomoći da ne postanete žrtva kaznenog djela:
- Obvezno zaključavajte vozilo i ne ostavljajte na vidljivom mjestu vrijedne predmete (torbice, novčarke, mobitele...).
- Ne ostavljajte prtljagu bez nadzora i ne držite sve osobne dokumente i novac na jednom mjestu i bez nadzora.
- Prilikom boravka na plaži odnosno kupanja, ne ostavljajte osobne stvari (fotoaparate, ključeve od vozila, novac...) bez nadzora.
- Budite oprezni kad podižete novac na bankomatu, posebice u kasnim noćnim satima. Ne nosite sa sobom PIN. Ne mijenjajte novac na ulici.
- Ne pokazujte novčanik s većom svotom novca, a osobito pazite prilikom plaćanja na tržnicama, u trgovačkim centrima, ugostiteljskim objektima itd.
- Ne nasjedajte na razne trikove: snalažljivost varalica ne poznaje granice. Ne budite lakovjerni!
- Sve vrste droga u Hrvatskoj su ilegalne i njihovo posjedovanje i konzumiranje podliježe Prekršajnom i Kaznenom zakonu.

Ako doživite bilo kakvu neugodnost ili primijetite da vam nešto nedostaje, molimo vas da se odmah obratite policiji na broj 192. Uočite li počinitelja kaznenog djela kako bježi, pokušajte upamtiti što više detalja i karakteristične tjelesne značajke – time ćete nam pomoći u njegovu pronalaženju. Zbog očuvanja tragova, prije dolaska policije ništa ne dirajte i ne krećite se bez potrebe po mjestu događaja.

AKO STE NAUTIČAR ...

Podsjećamo vas:
- Voditelj jahte ili brodice u međunarodnom prometu koji uplovi u teritorijalno more Republike Hrvatske obvezan je zbog obavljanja granične kontrole najkraćim plovnim putem uploviti u najbližu luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz.
- Kad vozite gliser, budite od obale udaljeni najmanje 300 metara te ga također ne vozite na nepropisanim prostorima.

Ne plovite na udaljenosti manjoj od:
- 300 m od obale s brodovima i brodicama za sport i zabavu,
-  50 m od obale motornim brodicama i jedrilicama.

Brodicama se ne približavajte na udaljenost od:
-  50 m od ograde uređene plaže brodicama,
- 150 m od obale prirodne plaže.

Za ronjenje i podvodne aktivnosti savjetujemo da se obratite ovlaštenim ronilačkim centrima. Preporučujemo vam ronjenje s instruktorom ili u paru zbog vaše sigurnosti. Za sva pitanja u vezi sigurnosti plovidbe obratite se mjerodavnoj lučkoj kapetaniji.

AKO KAMPIRATE…

Kampirajte na mjestima gdje je kampiranje dopušteno. „Divlje“ kampiranje je zabranjeno! Zabranjeno je pokraj prometnica, na parkiralištima ili na skrovitim mjestima. Zabranjeno je loženje vatre na otvorenim prostorima i u blizini šuma. Opušci cigareta ili neugašene šibice mogu izazvati požar, zato vas molimo da provjerite jeste li ih ugasili.

OBVEZE PRIJAVE STRANIH I DOMAĆIH GOSTIJU

Vaš boravak u Republici Hrvatskoj prijavit će registrirani pružatelj usluge smještaja (hoteli, autokampovi, marine, privatni iznajmljivači apartmana). Molimo vas da zbog vaše udobnosti i ostvarivanja prava provjerite jeste li prijavljeni za cijelo vrijeme svog boravka, od dana dolaska do dana odlaska. Ako će vaš smještaj biti izvan navedenih objekata ili posjedujete vlastiti objekt u kojem ćete biti smješteni, obvezni ste se prijaviti u turističkoj zajednici u mjestu boravka u roku od 48 sati od ulaska u Republiku Hrvatsku.

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

Centar 112: +385 112
Hitna pomoć: +385 194
Pomoć na cesti: +385 1987
Policija: +385 192
Vatrogasci: +385 193
Hrvatska gorska služba spašavanja: +385 112
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru: +385 195
Kvarner info „Vrata Jadrana“: +385 51 623 333, 628 888
Pozivni broj za Hrvatsku i za regiju Kvarner: +385 (0)51
Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture