INFORMACIJE I AKTUALNOSTI VEZANO UZ COVID-19:

Od 01.04.2021. Republika Hrvatska svim putnicima koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica EU/EGP (bez obzira na državljanstvo) koje se ne nalaze na tzv. zelenoj listi, omogućuje ulazak u zemlju uz:
1. negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na COVID-19 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz).
Ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, putnik mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa.
2. potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice.
3. predočiti potvrdu kojom se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom COVID-19 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa.
4. ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza.
U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

 

Državljani trećih zemalja:
Državljani trećih zemalja koji nemaju državljanstvo države članice EU-a ili EGP-a niti reguliran boravak u tim državama, niti su članovi obitelji njihovih državljana, u Republiku Hrvatsku mogu ući jedino ako su:
1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
2. pogranični radnici;
3. osoblje u prometnom sektoru;
4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
5. putnici u tranzitu;
6. osobe koje putuju radi školovanja;
7. pomorci;
8. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj;
9. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaj drugi gospodarski interes;
10. osobe koje su podnijele zahtjev za boravak i rad, uključujući i digitalne nomade, uz uvjet da je nadležno tijelo donijelo pozitivnu odluku temeljem njihova zahtjeva. 
 
> Osobama iz točke 7., 8., i 9. omogućit će se ulaz u Republiku Hrvatsku uz:
1. negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na COVID-19 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz).
Ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, putnik mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa.
2. potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice.
3. predočiti potvrdu kojom se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom COVID-19 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa.
4. ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza.
U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

 

Turističke vize:
Obustava zaprimanja zahtjeva za kratkotrajnu vizu u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima NE odnosi na sljedeće kategorije osoba:
Osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja.
Do daljnjega se sva komunikacija vezano uz pribavljanje potrebnih informacija u vezi s hrvatskim viznim sustavom obavlja putem maila na vize@mvep.hr.
Do daljnjega je i dostava i pohrana jamstvenih pisama moguća isključivo poštom na adresu: Služba za vize, Petretićev trg 2, 10000 Zagreb. 

 

VAŽNO: Putovanje s djecom mlađom od sedam godina
Prema novom režimu ulaska u Republiku Hrvatsku, djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika izuzimaju se od obveze predočenja negativnog rezultata testa i samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju negativni PCR ili brzi antigenski test, odnosno potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti COVID-19.

 

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere obvezni su:
1. predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana;
2. vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obavi PCR testiranje na COVID-19 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

 

Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza RH  – produženje odluke do 30.04.2021.

Upute za zdravstveni nadzor putnika koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske 

 

Svi strani državljani mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem online obrasca: https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 ili na e-mail adresu: uzg.covid@mup.hr i na njihov zahtjev će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.


Ulazak u Republiku Hrvatsku za sve strane državljane
Kako bi se skratio postupak na graničnim prijelazima, svim stranim državljanima savjetuje se da ispune online obrazac:

Obrazac koji olakšava i ubrzava proces prelaska granice te informira goste s epidemiološkim mjerama koje su na snazi u Hrvatskoj.
Online obrazac uključuje sve podatke koji se obično traže u postupku prelaska granice i s jednostavnim predočenjem putovnice ili osobne isprave policijskom službeniku na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice automatski se povezuje sa svim unaprijed unesenim podacima. Na taj se način vrijeme za dovršetak cijelog postupka unosa podataka na granici za svaku pojedinu osobu u bilo kojem vozilu smanjuje na minimum, a protok prometa se povećava.

 

PCR testiranja na COVID-19 provode se na sljedećim lokacijama:

RIJEKA - Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ (adresa Krešimirova 52a) - http://zzjzpgz.hr (detaljne upute objavljene su na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku, a narudžbenica za test na hrvatskom i engleskom jeziku); mail: narucivanje@zzjzpgz.hrmis.kancelarija@zzjzpgz.hr, telefon: +385 51 554 803
> uzimanje uzoraka vrši se od ponedjeljka do subote od 08 do 12 sati, na parkiralištu pored zgrade Zavoda (drive in)
> prethodno naručivanje nije potrebno
> nalazi testiranja gotovi su u roku od 48 sati i dostavljaju se putem maila ili se mogu preuzeti osobno na šalteru od ponedjeljka do petka od 07 do 19 sati, subotom od 08 do 15 sati i nedjeljom od 10 do 14 sati
> e-uputnica se može podignuti od 08 do 12 sati u kontejneru na parkiralištu
> privatne osobe: prije testiranja potrebno je dostaviti popunjenu narudžbenicu (preuzeti sa http://zzjzpgz.hr ili na šalteru) i izvršiti plaćanje na šalteru u prizemlju Zavoda
> pravne osobe: popunjenu narudžbenicu/odobrenje s podacima za testiranje (preuzeti sa http://zzjzpgz.hr) potrebno je dostaviti na mail narucivanje.poslovni@zzjzpgz.hr; testiranje se
organizira po dogovoru
 
RIJEKA Klinički bolnički centar Rijeka (KBC Rijeka) (adresa Krešimirova 42); mail: pcr-covid@kbc-rijeka.hr, telefon: +385 51 658 844 (naručivanje svakim danom do 15 sati)
> testiranje uz plaćanje provodi Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju KBC-a Rijeka u dva dnevna termina: od 08 do 09 sati i od 12:30 do 13:30 sati svakog radnog dana i vikendom, na riječkom lokalitetu (Krešimirova 42) u kontejneru smještenom ispred ulaza u Hitni trakt, kod glavne zgrade bolnice 
> više informacija o načinu naručivanja, izdavanju nalaza i podacima za uplatu potražite OVDJE
 
OPATIJA - do 16.04.2021. parkiralište bivšeg hotela Zagreb na Slatini (adresa Trg Vladimira Gortana 1), od 19.04. nova lokacija testiranja: plato depandanse hotela Belveder (adresa Ive Kaline 2) uz osiguran besplatan parking u neposrednoj blizini za sve koji dolaze automobilima, mail: epidemiologija.opatija@zzjzpgz.hr, telefon: +385 51 718 067
> uzimanje uzoraka vrši se od ponedjeljka do petka, od 08 do 10 sati
> naplata uzorkovanja i potpisivanje privole za dostavu nalaza mailom vrši se na licu mjesta prije uzimanja uzorka
> nalazi se dostavljaju mailom (stranka navede u pisanoj privoli svoju točnu mail adresu) ili osobno u Ispostavi (na adresi Stube dr.Vande Ekl 1)
 
CRIKVENICA - u prostorijama Ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (adresa Kotorska ulica 13a); mail: epidemiologija.crikvenica@zzjzpgz.hr; telefon: +385 51 241 055
> uzimanje uzoraka vrši se od ponedjeljka do petka, od 08 do 09 sati
> naplata uzorkovanja i potpisivanje privole za dostavu nalaza mailom vrši se na licu mjesta prije uzimanja uzorka
> nalazi se dostavljaju mailom (stranka navede u pisanoj privoli svoju točnu mail adresu) ili osobno u Ispostavi
 
KRK - ispred Turističke ambulante Doma zdravlja (adresa Vinogradska 2b); mail: epidemiologija.krk@zzjzpgz.hr, telefon: +385 51 221 955
> uzimanje uzoraka vrši se ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom, od 08 do 09 sati 
> naplata uzorkovanja i potpisivanje privole za dostavu nalaza mailom vrši se na licu mjesta prije uzimanja uzorka
> nalazi se dostavljaju mailom (stranka navede u pisanoj privoli svoju točnu mail adresu) ili osobno u Ispostavi
 
CRES - u prostorijama Ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (adresa Turion 26); mail: epid.cres@zzjzpgz.hr, telefon: +385 51 572 218
> uzimanje uzoraka vrši se ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom, od 10 do 11 sati
> naplata uzorkovanja i potpisivanje privole za dostavu nalaza mailom vrši se na licu mjesta prije uzimanja uzorka
> nalazi se dostavljaju mailom (stranka navede u pisanoj privoli svoju točnu mail adresu) ili osobno u Ispostavi

MALI LOŠINJ - u prostorijma Ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (adresa Dominika Skopinića 4); mail: senka.stojanovic@zzjzpgz.hr, telefon: +385 51 233 574
> uzimanje uzoraka vrši se ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom, od 08 do 09 sati
> naplata uzorkovanja i potpisivanje privole za dostavu nalaza mailom vrši se na licu mjesta prije uzimanja uzorka
> nalazi se dostavljaju mailom (stranka navede u pisanoj privoli svoju točnu mail adresu) ili osobno u Ispostavi

RAB - u prostorijama Ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (adresa Palit 143a); mail: epidemiologija.rab@zzjzpgz.hr, telefon: +385 51 776 924
> uzimanje uzoraka vrši se ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 08 do 09 sati
> naplata uzorkovanja i potpisivanje privole za dostavu nalaza mailom vrši se na licu mjesta prije uzimanja uzorka
> nalazi se dostavljaju mailom (stranka navede u pisanoj privoli svoju točnu mail adresu) ili osobno u Ispostavi
 
DELNICE - u prostorijama Ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (adresa I. G. Kovačića 1); mail: epidemiologija.delnice@zzjzpgz.hr, telefon: +385 51 814 097
> uzimanje uzoraka vrši se ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08 do 09 sati
> naplata uzorkovanja i potpisivanje privole za dostavu nalaza mailom vrši se na licu mjesta prije uzimanja uzorka
> nalazi se dostavljaju mailom (stranka navede u pisanoj privoli svoju točnu mail adresu) ili osobno u Ispostavi

Cijena testiranja je 490,00 kn. Nalaz testa je gotov u roku od 48 sati.
Pacijenti se mogu testirati na temelju:
- uputnice liječnika obiteljske medicine
- uputnice liječnika specijalista epidemiologije
- na vlastiti zahtjev

Pacijenti se prilikom testiranja identificiraju važećom zdravstvenom iskaznicom, a kod testiranja na vlastiti zahtjev uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice.
 
Više informacija: http://zzjzpgz.hr

  

Brzi antigenski test na COVID-19 i serološki test na prisutnost antitijela:
Brzi antigenski testovi provode se u ispostavama Doma zdravlja Primorske-goranske županije (ispostave u Rijeci, Opatiji, Matuljima, Crikvenici, Novom Vinodolskom, Krku, Cresu, Malom Lošinju, Rabu, Delnicama, Vrbovskom):
> radnim danom testiranja se provode u ispostavama Doma zdravlja, a subotom u ordinaciji makrocentra na Zametu (suteren) na adresi Bože Vidasa 16a, Rijeka od 9 do 11 sati
> svi zainteresirani mogu se javiti na mail rapidcovidtest@domzdravlja-pgz.hr u kojem moraju biti navedeni sljedeći podaci: ime i prezime, mjesto i adresa boravišta te broj telefona
> po zaprimanju maila, djelatnici Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u najkraćem mogućem roku kontaktirat će korisnika te će dogovoriti mjesto i termin testiranja
> nalazi testiranja dostupni su nakon 15 minuta
> cijena testa je 150 kn (plativo u gotovini na mjestu testiranja)
> za provedbu testiranja pripremljeni su upitnici na engleskom, njemačkom, talijanskom i slovenskom jeziku.

 

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije provodi i serološki test na prisutnost antitijela na virus COVID-19:
> serološki test provodi se u sjedištu na adresi Krešimirova 52a u Rijeci
> nalazi testiranja dostavljaju se mailom, tijekom istog radnog dana
> cijena testa je 130 kn.

 

Popis svih lokacija u Hrvatskoj na kojima moguće obaviti testiranje na COVID-19:

 

Više informacija o aktualnim mjerama za putnike koji iz Hrvatske putuju u druge zemlje:
https://www.koronavirus.hr/idete-na-put-sve-informacije-na-jednom-mjestu/22
https://reopen.europa.eu

Od 19.04.2021. Švicarska uvodi sljedeće mjere za putnike koji dolaze iz Hrvatske:
> negativan PCR test na prisutnost COVID-19 ne stariji od 72 sata;
> obveza 10-dnevne samoizolacije - nalaz o negativnom PCR testu na prisutnost COVID-19 ili potvrda o cijepljenju pri prelasku graničnog prijelaza ne oslobađaju od obveze 10-dnevne samoizolacije.

Od 12.04.2021. Slovenija uvodi obveznu 10-dnevnu samoizolaciju po povratku iz Hrvatske. Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu:
> predoči negativan PCR test na virus COVID-19, ne stariji od 48 sati nakon uzimanja brisa (obavljenog u državi članici EU-a ili Schengenskog područja, Velikoj Britaniji ili Sjedinjenim Američkim državama);
> ili predoči potvrdu o pozitivnom rezultatu PCR testa koja je starija od 21 dana, ali nije starija od šest mjeseci ili potvrdu liječnika da je osoba preboljela COVID-19 i nije prošlo više od šest mjeseci od pojave simptoma;
> ili predoči dokaz o cijepljenju protiv COVID-19 kojim dokazuje da je od primanja druge doze cjepiva proizvođača Biontech/Pfizer prošlo najmanje 7 dana, proizvođača Moderna najmanje 14 dana ili od primanja prve doze cjepiva proizvođača AstraZeneca najmanje 21 dan.
 
Od 02.04.2021. Italija uvodi sljedeće mjere za putnike koji dolaze iz Hrvatske:
> obveza 5-dnevne samoizolacije, koja se prekida nalazom o negativnom testu na prisutnost COVID-19 koji se mora obaviti petog dana samoizolacije;
> negativan PCR test ili brzi antigenski test na prisutnost COVID-19 ne stariji od 48 sati - nalazi o negativnim testovima na prisutnost COVID-19 pri prelasku graničnog prijelaza ne oslobađaju obveze 5-dnevne samoizolacije. Samoizolacija se prekida jedino u slučaju predočenja nalaza o negativnom testu na COVID-19 koji se mora obaviti petog dana samoizolacije.
 
Od 01.04.2021. Francuska uvodi obvezno predočenje negativnog PCR testa ne starijeg od 72 sata za putnike koji dolaze iz Hrvatske.
 
Od 23.03.2021. Nizozemska uvodi sljedeće mjere za putnike koji dolaze iz Hrvatske:
> obveza 10-dnevne samoizolacije, koja se može prekinuti nalazom o negativnom testu na prisutnost COVID-19 kojeg je moguće obaviti petog dana samoizolacije;
> negativan PCR test na prisutnost COVID-19 ne stariji od 72 sata - nalaz o negativnom testu na prisutnost COVID-19 pri prelasku graničnog prijelaza ne oslobađa obveze 10-dnevne samoizolacije. Samoizolacija se može prekinuti jedino u slučaju predočenja nalaza o negativnom testu na COVID-
19 kojeg je moguće obaviti petog dana samoizolacije.
 
Od 17.02.2021. Slovačka uvodi obveznu 14-dnevnu samoizolaciju po povratku iz Hrvatske.
 
Od 15.02.2021. Velika Britanija uvodi sljedeće mjere za putnike koji dolaze iz Hrvatske:
> obvezno testiranje na COVID-19 u periodu od tri dana prije puta, negativan rezultat testa je preduvjet za polazak na put;
> obvezno naručiti i platiti tzv. "Travel test package" (cijena: 210 GBP) koji sadrži dva testa na COVID-19 koje putnik treba obaviti tijekom samoizolacije;
> prije polaska na put, potrebno je ispuniti "Passenger locator form" u kojem se, uz ostalo, navode i detalji o adresi gdje će putnik provesti 10-dnevnu samoizolaciju, te "Reference number" za ranije kupljeni "Travel test package";
> odlazak na lokaciju gdje putnik provodi samoizolaciju; tijekom samoizolacije obavezno je obaviti jedan test na COVID-19 drugog dana samoizolacije (ili prije toga) te osmog dana samoizolacije (ili nakon toga).
 
Od 10.02.2021. Austrija uvodi sljedeće mjere za putnike koji dolaze iz Hrvatske:
> obveza 10-dnevne samoizolacije, koja se može prekinuti nalazom o negativnom testu na prisutnost COVID-19 kojeg je moguće obaviti petog dana samoizolacije;
> negativan PCR test na prisutnost COVID-19 ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test na prisutnost COVID-19 ne stariji od 48 sati - nalazi o negativnim testovima na prisutnost COVID-19 pri prelasku graničnog prijelaza ne oslobađaju obveze 10-dnevne samoizolacije. Samoizolacija se može prekinuti jedino u slučaju predočenja nalaza o negativnom testu na COVID-19 kojeg je moguće obaviti petog dana samoizolacije.
 
Od 23.01.2021. Poljska uvodi obvezno predočenje negativnog PCR testa ne starijeg od 48 sati za putnike koji dolaze iz Hrvatske.
 
Od 11.01.2021. Njemačka uvodi sljedeće mjere za putnike koji dolaze iz Hrvatske:
> negativan test na COVID-19 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa), napravljen u ovlaštenoj ustanovi te ispisan na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku;
> obveza 10-dnevne samoizolacije, koja se može prekinuti nalazom o negativnom testu na prisutnost COVID-19 kojeg je moguće obaviti petog dana samoizolacije.
 
Od 23.11.2020. Španjolska uvodi obvezno testiranje na koronavirus za putnike koji dolaze iz Hrvatske. 
 
Od 09.11.2020. Češka uvodi obvezno testiranje na koronavirus za putnike koji dolaze iz Hrvatske.
 
Od 01.09.2020. Mađarska uvodi obveznu 14-dnevnu samoizolaciju po povratku iz Hrvatske.
 
Od 29.08.2020. Danska uvodi obveznu 14-dnevnu samoizolaciju po povratku iz Hrvatske.
 
Od 20.08.2020. Srbija uvodi obvezno testiranje na koronavirus za putnike koji dolaze iz Hrvatske.
 
Hrvatska je od 27.07.2020. stavljena na listu zemalja gdje je obavezna karantena po povratku u Baltičke zemlje.
 
Hrvatska je od 15.07.2020. stavljena na listu zemalja gdje je obavezna karantena po povratku u Norvešku.
 
Svi građani koji putuju u Finsku iz Hrvatske moraju u 14-dnevnu samoizolaciju.
 
Svi građani koji putuju u Irsku iz Hrvatske moraju u 14-dnevnu samoizolaciju.

 

Jesu li hoteli, kampovi, hosteli, obiteljski smještaj i marine otvoreni? 
Da 
Jesu li ugostiteljski objekti otvoreni?
Ne,
ali dopuštena je dostava, osobno preuzimanje ispred ugostiteljskog objekta ili "drive-in" usluga. Iznimka od ove mjere su hoteli i kampovi koji smiju, u zatvorenim i otvorenim prostorima, usluživati samo goste koji u njihovom objektu koriste uslugu smještaja.
Jesu li dozvoljena javna događanja i okupljanja? 
Ne
Jesu li otvorene plaže, nacionalni parkovi, parkovi prirode i ostali rekreacijski sadržaji na otvorenom? 
Da
Jesu li otvorene teretane, fitness centri te sportski i rekreacijski centri u zatvorenom prostoru? 
Ne
Jesu li otvorene trgovine u kojima se prodaje odjeća i obuća? 
Ne
Održavaju li se profesionalne umjetničke izvedbe i programi u kazalištu, zatim kino projekcije i izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima? 
Ne
Jesu li otvorena casina? 
Ne
 Odvija li se putnički prijevoz unutar zemlje bez ograničenja?
Da,
sredstva javnog prijevoza mogu biti popunjena najviše do 40% ukupnog kapaciteta, a putnici i vozač obvezni su nositi zaštitne maske. 

 

Dodatne zdravstvene i sigurnosne mjere na snazi:
• Tijekom prvih 14 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku izlasci iz smještaja ograničavaju se samo na nužne: obavljanje posla ako se radi o poslovnom razlogu ulaska u Republiku Hrvatsku, obavljanje nužnih aktivnosti uz kontinuirano pojačano provođenje higijenskih mjera.
• Tijekom nužnih izlazaka iz smještaja preporučuje se koristiti zaštitnu te kiruršku masku ili prekrivalo za nos i usta, održavati fizički razmak od drugih osoba (minimalno 1,5 metar) te provoditi higijenu ruku.
• Obveza nošenja zaštitnih te kirurških maski u svim zatvorenim prostorima
• Stroga mjera fizičkog distanciranja, izbjegavanje bliskog kontakta u razmaku najmanje 2 metra u zatvorenom te 1,5 m na otvorenom.
• Ruke što češće prati toplom vodom i sapunom i/ili koristiti dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje treba dobro utrljati u dlanove. Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju.
• Izbjegavati korištenje javnog prijevoza. U prijevoznom sredstvu poželjno je da je osoba sama ili isključivo s osobama koje dijele zajednički smještaj.
• Treba dosljedno izbjegavati grupiranja i okupljanja.
• Tijekom poslovnih sastanaka treba susretati što manji broj osoba, osigurati fizički razmak od 2 metra uz dostupnost dezinfekcijskih sredstava te izbjegavati nepotrebne sastanke.
• Usluge plaćanja obavljaju se bezgotovinskim kartičnim plaćanjem ili on-line uslugama.
• Svako jutro potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, ukoliko je viša od 37,2 C, potrebno je mjerenje ponoviti nakon 10 minuta, te ako je temperatura ponovno viša od 37,2 C potrebno je ostati kod kuće/u smještaju i javiti se liječniku u turističkoj ili COVID-19 ambulanti, odnosno teritorijalno nadležnom epidemiologu.
• U slučaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije (kašalj, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah//otežano disanje ili gubitak osjeta njuha) potrebno je ostati kod kuće/u smještaju i javiti se liječniku u turističkoj ili COVID-19 ambulanti, odnosno teritorijalno nadležnom epidemiologu (http://www.kvarner.hr/turizam/planirajte_putovanje/Korisne_informacije/Turisticke_ambulante_i_ljekarne ili https://www.koronavirus.hr/najnovije/adrese-i-brojevi-telefona-turistickih-ambulanti/714).
• U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajući simptoma osoba se javlja nadležnoj hitnoj medicinskoj službi na broj 194. 

 

I dalje je potrebno poštovati sigurnosne i higijenske mjere, kao i poštivanje mjera socijalne distance. Najnovije Informacije o COVID-19 i prateće mjere mogu se pronaći na sljedećem linku: https://www.koronavirus.hr

Za tranzitne posjetitelje, bez obzira na nacionalnost, bit će pripremljene i posebne upute o tranzitnoj ruti i zahtjevima pri ulasku u Hrvatsku.

 

Sve informacije i aktualnosti oko korona virusa potražite na:


VAŽNE NAPOMENE:
Prije polaska na put i dolaska u Hrvatsku, obavezno se raspitajte u matičnim zemljama o uvjetima i preporukama vezano uz prelaske granica i povratak u matičnu zemlju (mjere obavezne samoizolacije po povratku i slično).

Ukoliko primijetite simptome slične gripi, poput: povišene tjelesne temperature, kašlja, otežanog disanja, bolova u mišićima i umora ili ste imali bliski kontakt s potvrđenim ili vjerojatnim slučajem infekcije koronavirusom, odmah nazovite liječnika: http://www.kvarner.hr/turizam/planirajte_putovanje/Korisne_informacije/Turisticke_ambulante_i_ljekarne / https://www.koronavirus.hr/najnovije/adrese-i-brojevi-telefona-turistickih-ambulanti/714. Opišite im svoje stanje i poslušajte njihove upute. Predlažemo da ne odlazite liječniku prije nego što ga nazovete.
 

Odgovori na najčešća pitanja o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku, s obzirom na ograničenja koja su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19

Županijski centar 112 Rijeka: +385 112 

Pozivni centar za koronavirus: +385 113

________________________________________________________________________________

 

 

OSOBNI DOKUMENTI

Putovnica ili neki drugi dokument za identifikaciju nužni su za vrijeme boravka u Hrvatskoj. Posjetitelji mogu ostati u zemlji tri mjeseca.
Na traženje policijskog službenika vaša je obveza pokazati mu identifikacijski dokument. Gubitak putovnice ili drugoga osobnog dokumenta mora se odmah prijaviti u najbližoj policijskoj postaji. Policija će vam izdati službenu prijavu o gubitku dokumenta.

PROMET

Ako upravljate vozilom, obvezno je da sa sobom imate vozačku dozvolu, prometnu dozvolu vozila i zelenu kartu (za strance). Sve osobe u vozilu moraju biti vezane sigurnosnim pojasevima. Tijekom vožnje vozaču je zabranjena uporaba mobilnih uređaja (osim handsfree). Zabranjena je također vožnja pod utjecajem alkohola (0,5 g/kg) te vožnja pod utjecajem opojne droge. Molimo vas da poštujte ograničenja brzine i zapovijedi policijskih službenika koji upravljaju prometom.
Ako ste sudionik prometne nesreće, pozovite policiju na telefon broj 192 ili 112. Ako je potrebno, pozovite hitnu pomoć na broj 112. Ostanite na mjestu događaja do dolaska policije.
Ako je riječ o prometnoj nesreći samo s materijalnom štetom, pozovite policiju. Također možete fotografirati položaj vozila, ukloniti ga s kolnika i pričekati dolazak policije. U međuvremenu popunite Europsko izvješće o prometnoj nesreći.

OSOBNA SIGURNOST I SIGURNOST VAŠE IMOVINE

Stopa kriminala u Hrvatskoj niža je nego u drugim zemljama EU. Ipak, podsjećamo vas na nekoliko univerzalnih mjera opreza koje će pomoći da ne postanete žrtva kaznenog djela:
- Obvezno zaključavajte vozilo i ne ostavljajte na vidljivom mjestu vrijedne predmete (torbice, novčarke, mobitele...).
- Ne ostavljajte prtljagu bez nadzora i ne držite sve osobne dokumente i novac na jednom mjestu i bez nadzora.
- Prilikom boravka na plaži odnosno kupanja, ne ostavljajte osobne stvari (fotoaparate, ključeve od vozila, novac...) bez nadzora.
- Budite oprezni kad podižete novac na bankomatu, posebice u kasnim noćnim satima. Ne nosite sa sobom PIN. Ne mijenjajte novac na ulici.
- Ne pokazujte novčanik s većom svotom novca, a osobito pazite prilikom plaćanja na tržnicama, u trgovačkim centrima, ugostiteljskim objektima itd.
- Ne nasjedajte na razne trikove: snalažljivost varalica ne poznaje granice. Ne budite lakovjerni!
- Sve vrste droga u Hrvatskoj su ilegalne i njihovo posjedovanje i konzumiranje podliježe Prekršajnom i Kaznenom zakonu.

Ako doživite bilo kakvu neugodnost ili primijetite da vam nešto nedostaje, molimo vas da se odmah obratite policiji na broj 192. Uočite li počinitelja kaznenog djela kako bježi, pokušajte upamtiti što više detalja i karakteristične tjelesne značajke – time ćete nam pomoći u njegovu pronalaženju. Zbog očuvanja tragova, prije dolaska policije ništa ne dirajte i ne krećite se bez potrebe po mjestu događaja.

AKO STE NAUTIČAR ...

Podsjećamo vas:
- Voditelj jahte ili brodice u međunarodnom prometu koji uplovi u teritorijalno more Republike Hrvatske obvezan je zbog obavljanja granične kontrole najkraćim plovnim putem uploviti u najbližu luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz.
- Kad vozite gliser, budite od obale udaljeni najmanje 300 metara te ga također ne vozite na nepropisanim prostorima.

Ne plovite na udaljenosti manjoj od:
- 300 m od obale s brodovima i brodicama za sport i zabavu,
-  50 m od obale motornim brodicama i jedrilicama.

Brodicama se ne približavajte na udaljenost od:
-  50 m od ograde uređene plaže brodicama,
- 150 m od obale prirodne plaže.

Za ronjenje i podvodne aktivnosti savjetujemo da se obratite ovlaštenim ronilačkim centrima. Preporučujemo vam ronjenje s instruktorom ili u paru zbog vaše sigurnosti. Za sva pitanja u vezi sigurnosti plovidbe obratite se mjerodavnoj lučkoj kapetaniji.

AKO KAMPIRATE…

Kampirajte na mjestima gdje je kampiranje dopušteno. „Divlje“ kampiranje je zabranjeno! Zabranjeno je pokraj prometnica, na parkiralištima ili na skrovitim mjestima. Zabranjeno je loženje vatre na otvorenim prostorima i u blizini šuma. Opušci cigareta ili neugašene šibice mogu izazvati požar, zato vas molimo da provjerite jeste li ih ugasili.

OBVEZE PRIJAVE STRANIH I DOMAĆIH GOSTIJU

Vaš boravak u Republici Hrvatskoj prijavit će registrirani pružatelj usluge smještaja (hoteli, autokampovi, marine, privatni iznajmljivači apartmana). Molimo vas da zbog vaše udobnosti i ostvarivanja prava provjerite jeste li prijavljeni za cijelo vrijeme svog boravka, od dana dolaska do dana odlaska. Ako će vaš smještaj biti izvan navedenih objekata ili posjedujete vlastiti objekt u kojem ćete biti smješteni, obvezni ste se prijaviti u turističkoj zajednici u mjestu boravka u roku od 48 sati od ulaska u Republiku Hrvatsku.

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

Centar 112: +385 112
Hitna pomoć: +385 194
Pomoć na cesti: +385 1987
Policija: +385 192
Vatrogasci: +385 193
Hrvatska gorska služba spašavanja: +385 112
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru: +385 195
Kvarner info „Vrata Jadrana“: +385 51 623 333, 628 888
Pozivni broj za Hrvatsku i za regiju Kvarner: +385 (0)51
Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture