Turistička pristojba

Spremi u moj planer

Sredstva prikupljena od turističke pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu.
Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

Turističku pristojbu u Republici Hrvatskoj plaćaju:
1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i
6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.
 
Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do 12 godina
2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj
3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
1. osobe od navršenih 12 do 18 godina i
2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

 

Više info: 

Odluke o visini turističke pristojbe za 2023. godinu usvojene od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije na 7. sjednici (27.1.2022. godine)

Odluke o visini turističke pristojbe za 2024. godinu usvojene od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije na 14. sjednici (24.11. i 8.12.2022.)

Odluke o visini turističke pristojbe za 2025. godinu usvojene od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije na na 23. sjednici (14.12.2023.)

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture