Pravne napomene

Spremi u moj planer

Pravne napomene
© 1997-2021 Turistička zajednica Kvarnera, sva prava pridržana

Turistička zajednica Kvarnera (u daljnjem tekstu TZ Kvarnera) nositelj je prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj te upravlja službenim stranicama: www.kvarner.hr i www.kvarnerfamily.hr (u daljem tekstu web (internetske) stranice).

Objavljivanje i pravo promjene sadržaja
TZ Kvarnera ulaže maksimalan napor kako bi podaci na njenim web (internetskim) stranicama bili točni i aktualni, ali ne može preuzeti odgovornost za eventualne pogreške nastale prilikom unosa kao niti za točnost ili potpunost podataka. Svi korisnici koji pristupaju ovim stranicama koriste sadržaj stranica na vlastitu odgovornost te bezuvjetno pristaju na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se time smatra da je korisnik sposoban prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem objavljenog i dostupnog sadržaja.
Jednako tako, TZ Kvarnera zadržava pravo dnevne izmjene podataka na web (internetskim) stranicama te može u svako doba izvršiti preinake web (internetskih) stranica na bilo koji način i u bilo kojem obliku (uključivo: promjenu vizualnog identiteta, dizajna i arhitekture, sustava upravljanja sadržajem te drugih aplikativnih rješenja vezanih uz funkcioniranje web (internetskih) stranica). TZ Kvarnera zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na ovim web (internetskim) stranicama, bez obaveze prethodne najave, i u bilo kojem trenutku te se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu radi takve radnje.

Pravo intelektualnog vlasništva
Sadržaj objavljen na web (internetskim) stranicama TZ Kvarnera zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema korisniku od strane TZ Kvarnera ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.
TZ Kvarnera će pri objavi autorskog sadržaja omogućiti prikaz imena autora sadržaja odnosno nositelja autorskih prava, na način na koji je to optimalno moguće učiniti bez većih troškova ili implementacije posebnih tehničkih rješenja.

Dostupnost web (internetskih) stranica i način pristupa
TZ Kvarnera ne može jamčiti dostupnost web (internetskih) stranica u svako vrijeme i putem svake vrste uređaja i preglednika kao i svake komunikacijske veze te se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu radi nedostupnosti web (internetskih) stranica.
Pristup web (internetskim) stranicama omogućen je neograničenom broju osoba s odgovarajućom računalnom opremom i internetskom vezom. TZ Kvarnera zadržava pravo da u određenim slučajevima (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i sl.) privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično ograniči način i mogućnost pristupa internetskim stranicama djelomično ili u cijelosti, kako svim Korisnicima tako i pojedinačnom Korisniku ili grupi Korisnika. U bilo kojem od navedenih slučajeva, TZ Kvarnera se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi ograničavanja pristupa web (internetskih) stranica i objavljenom sadržaju.
Prilikom pristupa web (internetskim) stranicama i sadržaju korisnik je dužan koristiti standardnu tehničku opremu i uobičajene standarde i načine pristupa web (internetskim) stranicama. Sadržaj objavljen na web (internetskim) stranicama moguće je pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda informacijske tehnologije, na onaj način i u onoj količini i mjeri u kojoj je to uobičajeno za fizičku osobu korisnika. Svaki drugi način pretraživanja i/ili korištenja sadržaja kojim se zaobilaze zaštićeni sustavi i aplikacije informacijske tehnologije ili prilikom kojeg se koriste određene aplikacije ili alati za simultano preuzimanje količine podataka koja nije uobičajena za fizičku osobu korisnika, predstavlja povredu zaštićenog prava TZ Kvarnera, za što korisnik snosi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.

Karakter objavljenog sadržaja i odgovornost
Sav objavljeni i dostupni sadržaj isključivo je informativnog karaktera te ga svi korisnici koriste isključivo na vlastitu odgovornost. TZ Kvarnera se stoga ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem i/ili interpretacijom sadržaja s navedenih web (internetskih) stranica. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Način i svrha korištenja sadržaja
TZ Kvarnera zadržava sva prava na objavljene fotografije, filmove i ostali sadržaj koji se bez pismenog pristanka TZ Kvarnera ne smije kopirati, reproducirati ili dalje distribuirati.
TZ Kvarnera daje korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da razgleda, otisne, kopira ili na drugi način koristi sadržaj ovih web (internetskih) stranica, isključivo za svoju osobnu i nekomercijalnu uporabu odnosno u svrhu promocije regije Kvarner kao turističke destinacije, pod uvjetom da tako preuzeti sadržaj ne mijenja ili nagrđuje na bilo koji način (uključujući i objavom na web (internetskim) stranicama moralno neprimjerenog sadržaja) te da uz preuzeti sadržaj navede TZ Kvarnera kao izvor te ime autora navedenog sadržaja. Bilo kakav drugi način ili svrha korištenja sadržaja dozvoljeni su isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost TZ Kvarnera i/ili drugog zakonitog nositelja autorskog prava nad sadržajem, isključivo od strane osobe kojoj je takva suglasnost dana te na način i u svrhu navedenu u toj suglasnosti.

Sadržaj trećih osoba i poveznice na vanjske sadržaje
Ove web (internetske) stranice mogu sadržavati sadržaje trećih osoba i/ili poveznice na druge web (internetske) stranice, koje treće osobe mogu samostalno preuzimati ili kreirati. TZ Kvarnera ne jamči da je takav sadržaj u potpunosti oslobođen od prava trećih osoba, posebice u dijelu u koji se odnosi na intelektualno vlasništvo. Iz navedenih razloga TZ Kvarnera ne odgovara za štetu koja bi korisniku mogla nastati korištenjem sadržaja trećih osoba u bilo kojem smislu, bez obzira proizlazi li ista iz zahtjeva trećih osoba ili neispravnog funkcioniranja preuzetog sadržaja. TZ Kvarnera ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih web (internetskih) stranica, niti odgovara odnosno upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. Isto tako, TZ Kvarnera ne može jamčiti ni za dostupnost vanjskih sadržaja ili ispravno funkcioniranje poveznica na iste te se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu radi korištenja takvog sadržaja ili pristupa istom. Korisnik je dužan samostalno odlučivati hoće li istom i na koji način pristupati putem poveznica na ovim web (internetskim) stranicama te je samostalno odgovoran za takve radnje i svjestan je posljedica koje mogu nastati poduzimanjem istih.

Zaštita privatnosti i prikupljanje podataka o korisnicima
TZ Kvarnera poštuje privatnost korisnika svojih web (internetskih) stranica. U slučaju potrebne registracije, podatke iz procesa registracije, te ostali podaci o korisnicima neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima.
TZ Kvarnera može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja ovih web (internetskih) stranica. Tako prikupljene podatke TZ Kvarnera primarno koristi u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ovih web (internetskih) stranica i njihova sadržaja kako bi iste dodatno usmjerila i prilagodila korisnicima, a može koristiti i za druge aktivnosti koje uključuju turističku promociju odnosno izvršenje zakonskih zadaća regionalne turističke zajednice, a što posebice obuhvaća, ali se ne ograničava na:
- izradu analiza navika i preferencija korisnika za potrebe istraživanja tržišta i optimizacije web (internetskih) stranica (uključujući i analize dobivene putem alata trećih osoba, npr. Google Analytics i sl);
- prilagodbu web (internetskih) stranica novim ili drugačijim tehničkim rješenjima ili potrebama korisnika;
- optimizaciju intuitivnosti te lakšeg korištenja i pristupa sadržaju;
- remarketinga korisničkih zahtjeva odnosno retargetinga korisnika u svrhu turističke promocije.
U svrhu prikupljanja određenih podataka o aktivnostima ili zahtjevima korisnika, TZ Kvarnera može koristiti posebne male datoteke, "kolačiće" (cookies) koji se snimaju na računalo korisnika i služe za ostvarivanje određene svrhe. Korištenjem ovih web (internetskih) stranica korisnik pristaje na uporabu "kolačića".
TZ Kvarnera se obavezuje da će, u skladu s važećim propisima i ovim Uvjetima korištenja, čuvati privatnost korisnika ovih internetskih stranica, osim u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.

Isključivanje (opting-out)
Prema zadanim postavkama pretraživanja web (internetskih) stranica, korisnika prati Google Analytics kako bi se izradili anonimni statistički podaci koji se koriste za unapređenje korisničkog iskustva. Ako u svojem pregledniku omogućite opciju "Nemoj me pratiti", Google Analytics poštovat će vaš izbor.

"Nemoj me pratiti" preferencije ("Do Not Track")
"Nemoj me pratiti" funkcija je koja posjetiteljima omogućuje isključivanje opcije da ih web (internetske) stranice prate u bilo koju svrhu, uključujući upotrebu servisa za analitiku, oglašavačkih mreža i društvenih platformi. Opcije "Nemoj me pratiti" dostupne su u nizu preglednika uključujući: Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Safari, Opera.
Ako u svojem pregledniku omogućite opciju "Nemoj me pratiti", Google Analytics poštovat će vaš izbor; ako ste omogućili opciju "Nemoj me pratiti", neće vas se pratiti. To predstavlja dodatak isključivanja prikupljanja i analize podataka za izradu statističkih podataka za ovu web (internetsku) stranicu.

Salvatorna klauzula
Ako bi se za neku od odredbi ovih Uvjeta korištenja naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovih Uvjeta korištenja koje ostaju valjane.

Rješavanje sporova i mjerodavno pravo
Svi eventualni sporovi u svezi s ovim Uvjetima korištenja, uključujući i sporove vezane uz pitanje njegovog nastanka, sadržaja ili prestanka, nastojat će se riješiti mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.
Ovi Uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s hrvatskim pravom te se na njih i na sporove koji iz njih proizlaze primjenjuje hrvatsko pravo bez primjene odredbi hrvatskog prava o upućivanju na treće pravo (renvoi) u dijelu u kojem je to dopušteno međunarodnim propisima.

Izmjene uvjeta korištenja
TZ Kvarnera zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovim internetskim stranicama.

Kvarner na karti

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture