Maritimna baština

Otkrijte Malu barku na Kvarneru ili u Izoli

Spremi u moj planer

 

U cilju stvaranja novog turističkog proizvoda na bazi maritimne baštine u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. projekta turističke valorizacija pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog Jadrana nastala je Mala barka. Upoznajte i doživite bogatu i vrijednu maritimnu baštinu Kvarnera na Kvarnerskom festivalu mora i pomorske tradicije u Rijeci te smotrama i regatama u lukama i lučicama diljem Kvarnera. Posjetite Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci kao i Interpretacijske centre maritimne baštine u ribarskom mjestu Mošćenička Draga i gradu Krku. Iskušajte draž plovidbe tradicijskim plovilima!

www.malabarka.eu

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture