Prognoza za 17/02
Prognoza za 17/02
4 / 9

Maritimna baština

Otkrijte Malu barku na Kvarneru ili u Izoli

Spremi u moj planer

 

U cilju stvaranja novog turističkog proizvoda na bazi maritimne baštine u sklopu IPA Prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska projekta turističke valorizacija pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog Jadrana nastala je Mala barka. Upoznajte i doživite bogatu i vrijednu maritimnu baštinu Kvarnera na Kvarnerskom festivalu mora i pomorske tradicije u Rijeci te smotrama i regatama u lukama i lučicama diljem Kvarnera. Posjetite Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci kao i Interpretacijski centar maritimne baštine u ribarskom mjestu Mošćenička Draga. Iskušajte draž plovidbe tradicijskim plovilima!

www.malabarka.euKvarner na karti

Kvarner, Otkrijte svoju priču 2017 Međunarodna godina održivog turizma za razvoj