Prognoza za 23/04
Prognoza za 23/04
14 / 19

PlatakČavle

Podaci o stazi
Kategorija: Plava
Duljina staze: 3,85 km
Nadmorska visina: 1111 - 1363 m
Mogućnost smještaja: www.dom-platak.com
Ugostiteljske usluge: www.malidom-platak.com
www.platak.info
Platak

PlatakČavle

Podaci o stazi
Kategorija: Crvena
Duljina staze: 2,35 km
Nadmorska visina: 1111 - 1363 m
Mogućnost smještaja: www.malidom-platak.com
Ugostiteljske usluge: www.dom-platak.com
www.platak.info
Platak

PlatakČavle

Podaci o stazi
Kategorija: Crna
Duljina staze: 1,3 km
Nadmorska visina: 1111 - 1363 m
www.platak.info
Platak

ČelimbašaMrkopalj

Podaci o stazi
Kategorija: Crvena
Duljina staze: 3 km
Nadmorska visina: 1079,00 m
Broj ski liftova: 2
Mogućnost smještaja: www.tz-mrkopalj.hr
Čelimbaša
Kvarner, Otkrijte svoju priču 2017 Međunarodna godina održivog turizma za razvoj