Prognoza za 24/08
Prognoza za 24/08
23 / 26
Remisens Premium Hotel Admiral
 
 
 
 
Adresa: M. Tita 139, 51410 Opatija
Naziv tvrtke: Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija
Telefon: +385 51 710 304, 710 323
Faks: +385 51 710 409
e-mail: kongresi@remisens.com
web: www.remisens.com
Kategorija: ****

Godina izgradnje: 1981.
Ukupan broj soba: 180
Jednokrevetnih:32
Dvokrevetnih: 130
Apartmana: 18

Remisens Premium Hotel Admiral
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Gledalište Učionica Banket Koktel
Sala I 125 80 40 60 100

Remisens Premium Hotel Ambasador 
 
 
 
 
Adresa: Feliksa Peršića 5, 51410 Opatija
Naziv tvrtke: Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija
Telefon: +385 51 710 304, 710 323
Faks: +385 51 710 409
e-mail: kongresi@remisens.com  
web: www.remisens.com
Kategorija: *****

Godina izgradnje: 1966.
Godina rekonstrukcije: 2002.
Ukupan broj soba: 227
Jednokrevetnih: 191
Dvokrevetnih: 244
Apartmana: 9

Remisens Premium Hotel Ambasador
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Gledalište Učionica Banket Koktel
Kongresna dvorana 480 500 220 300 550
Camelia A 62 55 26 30 70
Camelia B 62 55 26 30 70
Camelia C 65 55 26 30 70
Magnolia 136 120 50 80 150
Mimoza A 45 35 15 20 50
Mimoza B 45 35 15 20 50
Lovor A 42 40 18 20 50
Lovor B 65 50 24 30 60
Banketna sala 519 530 230 340 600

 

Grand hotel Adriatic

 

 

 

 

Adresa: M. Tita 200, 51410 Opatija
Tvrtka: GH Adriatic
Telefon: +385 51 719 000, +385 51 719 010
Faks: +385 51 719 015
e-mail: info@hotel-adriatic.hr
web: www.hotel-adriatic.hr
Kategorija: ***

Godina izgradnje: 1964. i 1971.
Ukupan broj soba: 308
Jednokrevetnih: 31
Dvokrevetnih: 270
Apartmana: 7

Grand hotel Adriatic
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Kapacitet osoba
Kongresna dvorana 650 550
Fortuna 150 120-150
Volta I 100 80-100
Volta II 40 30-40
Bellavista 50 18-35
Camelia 60 18-35
Collegium 40 10-20

Hotel Imperial
 
 
 
 
 
Adresa: M. Tita 124/3, 51410 Opatija
Tvrtka: Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija
Telefon: +385 51 710 304, 710 323
Faks: +385 51 710 409
Kategorija: *** 

Godina izgradnje: 1885.
Ukupan broj soba: 128
Jednokrevetnih: 24
Dvokrevetnih: 104

Hotel Imperial
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Gledalište Učionica Banket Koktel
Golden Ballroom 319 400 300 300 500
Rotonda 157 100 70 70 120
Cultural Club 104 60 40 40 80

Remisens Premium Hotel Kvarner

 

 

 

 

Adresa: Pava Tomašića 2/2, 51410 Opatija
Tvrtka: Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija
Telefon: +385 51 710 304, 710 323
Faks: +385 51 710 409
e-mail: kongresi@remisens.com
web: www.remisens.com
Kategorija:****

Godina izgradnje: 1884.
Ukupan broj soba: 56 Kvarner – 31 Amalia
Jednokrevetnih: 11 Kvarner – 1 Amalia
Dvokrevetnih: 41 Kvarner – 30 Amalia
Apartmana: 4 Kvarner

Remisens Premium Hotel Kvarner
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Gledalište Učionica Banket Koktel
Crystall Ballroom 655 700 600 600 800
Red Salon 65 30 20 20 40
Conference room 65 30 20 20 40

Hotel Milenij
 
 
 
 
Adresa: M. Tita 109, 51410 Opatija
Tel: +385 51 278 004, +385 51 278 024
Faks: +385 51 278 021
E-mail: info@milenijhoteli.hr
Web: www.milenijhoteli.hr
Kategorija: *****

Godina otvaranja: 2000.
Ukupan broj soba i apartmana: 125

Hotel Milenij
Dimenzije i kapaciteti:
Kongresna dvorana Površina (m2) Kazališna postava Školska postava U-form Banket Koktel
Milenij I 90 100 50 45 40 100
Milenij II 88 100 50 45 40 100
Milenij I+II 170 220 100 60 125 220
Milenij 228 300 200 100 180 300
Opatija 43 50 30 25 15 25
Salon 102 25 10 - - - -
Salon 202 25 10 - - - -

Milenij Grand hotel 4 opatijska cvijeta
 
 
 
 
Adresa: V. C. Emina 6, 51410 Opatija
Tel: +385 51 278 004, +385 51 278 024
Faks: +385 51 278 021
E-mail: info@milenijhoteli.hr
Web: www.milenijhoteli.hr
Kategorija: ****

Godina otvaranja: 2004.
Ukupan broj soba i apartmana: 248

Milenij Grand hotel 4 opatijska cvijeta
Dimenzije i kapaciteti:
Kongresna dvorana Površina (m2) Kazališna postava Školska postava U-form Banket Koktel
Mimoza I 87,91 100 60 35 40 120
Mimoza II 101,32 120 80 40 60 130
Mimoza III 81,95 100 60 35 40 120
Mimoza I+II+III 271,18 300 200 100 250 150
Orhideja 384,81 400 - - - -
Lavanda I 58,00 50 50 25 20 50
Lavanda II 41,60 20 20 15 10 30
Lavanda III 56,20 70 70 30 30 70
Lavanda I+II+III 155,80 140 140 50 60 -

Hotel Opatija
 
 
 
 
Adresa: Trg Vladimira Gortana 2/1, 51410 Opatija
Tvrtka: Magnum Opatija d.o.o.
Telefon: +385 51 271 388
Faks: +385 51 271 317
E-mail: info@hotel-opatija.hr
Web: www.hotel-opatija.hr
Kategorija: **

Godina izgradnje: 1986.
Ukupan broj soba: 216
Jednokrevetnih: 17
Dvokrevetnih: 198
Apartmana: 1

Hotel Opatija
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Gledalište Učionica Banket Koktel
Vienna 230 250 - 180 200
Abbazia 108 100 60 50 80
Lauriana 60 50 30 - -
Medea 42 35 20 - -
Margherita 40 35 20 - -
Isadora 40 35 20 - -

Hotel Palace Bellevue

 

 

 

 

Adresa: M. Tita 144/148, 51410 Opatija
Tvrtka: Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija
Telefon: +385 51 710 304, 710 323
Faks: +385 51 710 409
e-mail: kongresi@remisens.com
web: www.remisens.com
Kategorija: ***

Godina izgradnje: Palace 1906., Bellevue 1891.
Ukupan broj soba: 211
Jednokrevetnih: 35
Dvokrevetnih: 168
Apartmana: 8

Hotel Palace Bellevue
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Gledalište Učionica Banket Koktel
Salon A 65 60 40 - 80
Salon B 116 120 60 - 120
Salon C 48 22 - - 30

 

Hotel Miramar
Adresa: Ive Kaline 11, 51410 Opatija
Tvrtka: Hotel Miramar d.o.o.
Telefon: +385 51 280 000
Faks: +385 51 280 028
e-mail: office@hotel-miramar.hr, info@hotel-miramar.hr
Web: www.hotel-miramar.info
Kategorija: ****

Godina izgradnje: 1876. "Villa Neptun", rekonstrukcija i izgradnja novih objekata 2004.
Ukupan broj soba: 100
Dvokrevetnih: 98
Apartmana: 2

Hotel Miramar
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Kapacitet osoba
Kongresna dvorana 50 25
Dodatna dvorana 140 80

 

Hotel Mozart
 
 
 
 
Adresa: M. Tita 138, 51410 Opatija
Tvrtka: ELES d.o.o.
Telefon: +385 51 718 260
Faks: +385 51 271 739
e-mail: info@hotel-mozart.hr
Web: www.hotel-mozart.hr
Kategorija: *****

Godina izgradnje: renoviran 1995.
Ukupan broj soba: 28
Dvokrevetnih: 25
Apartmana: 3

Hotel Mozart
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Gledalište Učionica
Dvorana 50 40 25

 

Hotel Savoy

 

 

 

 

Adresa: M. Tita 129, 51410 Opatija
Tvrtka: B.N.L. d.o.o.
Telefon: +385 51 710 500
Faks: +385 51 272 680
e-mail: info@hotel-savoy.hr
Web: www.hotel-savoy.hr
Kategorija: ****

Godina izgradnje: 2004.
Ukupan broj soba: 32
Dvokrevetnih: 30
Apartmana: 2

Hotel Savoy
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Kapacitet osoba
Dvorana 50 20

Vila Antonia
Adresa: 51410 Opatija
Tvrtka: Međunarodni centar za obrazovanje novinara ICEJ
Telefon: +385 51 272 746, +385 51 272 070
Faks: +385 51 272 746
e-mail: icej@hnd.hr
Villa Antonia
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Kapacitet osoba
Congress Hall 152 120
Smaller Halls (2) 46 20-35
Computer room 40 10

Villa Angiolina

 

 

 

 

Adresa: Park Angiolina 1, 51410 Opatija
Naziv firme: Hrvatski muzej turizma
Telefon: +385 51 603 636
Fax: +385 51 706 470
e-mail: info@hrmt.hr
web: www.hrmt.hr

Villa Angiolina
Dimenzije i kapaciteti:
Dvorana Površina (m2) Gledalište
Kongresna dvorana 120 70-90
Mala dvorana 36 20-25

Umjetnički paviljon "Juraj Šporer"

 

 

 

 

Adresa: Park Angiolina 1, 51410 Opatija
Naziv firme: Hrvatski muzej turizma
Telefon: +385 51 603 636
Fax: +385 51 706 470
e-mail: info@hrmt.hr
web: www.hrmt.hr

Umjetnički paviljon "Juraj Šporer"
Dimenzije i kapaciteti:
Dvorana Površina (m2) Gledalište
Kongresna dvorana 150 100-150

 • 01.08.-26.08.2016, Opatija

  Ljeto na Ljetnoj 2016

  Ciklus koncerata i ljetno kino

 • 01.08.-04.09.2016, Lovran

  Ljeto u Lovranu

  Koncerti, izložbe i fešte na raznim lokacijama na području Lovrana

 • 09.08.-22.09.2016, Lipa

  Memorijalni centar Lipa pamti - Izložba: "Palež u sjećanjima"

  Izložba tematizira multietničko pogranično područje između Italije, Slovenije i Hrvatske – Julijsku krajinu, na kojem su nacističke i fašističke okupacijske snage u periodu 2. svjetskog rata u potpunosti ili djelomično spalile preko 200 sela. Izložba se može razgledati do 22. rujna 2016., od utorka do subote od 10 do 17 te nedjeljom od 10 do 14 sati.

 • 10.08.-18.09.2016, Opatija

  Hrvatski muzej turizma - Izložba: "Dvoje" (tematska izložbe slika, ulja na platnu)

  U organizaciji Hrvatskog muzeja turizma, nakon pedeset i osam godina u Umjetnički paviljon „Juraj Šporer“ u Opatiji vraća se Đuro Seder, akademik, doajen hrvatskoga slikarstva. Godine 1958. u ovome je prostoru imao prvu samostalnu izložbu (zajedno s Ljubom Škrnjugom) kada je izlagao svoje crne slike iz prvoga razdoblja svoga stvaranja.

 • 20.08.-27.08.2016, Mošćenice

  Međunarodna likovna kolonija i Dječje likovne radionice "Mošćenički pinelić 2016"

  Međunarodna kolonija na kojoj sudjeluje 8 likovnih umjetnika iz inozemstva i RH. Stvaraju djela u Mošćenicama a u sklopu događanja održava se i dječiji dan - Mošćenički pinelić.