Hotel Varaždin

 

 

 

 

 

 

Adresa: Mihovila Jeličića 14, 51226 Selce
Tvrtka: Jadran Crikvenica d.d. Crikvenica
Telefon: +385 51 764 032
Faks: +385 51 764 091
e-mail: varazdin@jadran-crikvenica.hr
web: www.jadran-crikvenica.hr
Kategorija: **

Godina izgradnje: 1971.
Ukupan broj soba: 176

Hotel Varaždin
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije Površina (m2) Kapacitet osoba
Kongresna dvorana 280 150
Banket sala 280 150
TV sala 50 25
Dvorana doma prosvjete - 300

Hotel Marina

 

 

 

 

 

Adresa: Emila Antić 78, 51226 Selce
Tvrtka: "Izgradnja Ogulin" d.o.o.
Telefon: +385 51 768 140
Faks: +385 51 768 137
e-mail: info@hotel-marina.net
Web: www.hotel-marina.net
Kategorija: ****

Godina izgradnje: 2003.
Ukupan broj soba: 44
Dvokrevetnih: 44
Apartmana: 6

Hotel Marina
Dimenzije i kapaciteti:
Naziv prostorije: Površina (m2) Kapacitet osoba
Dvorana 50 100


Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture