Prognoza za 19/07
Prognoza za 19/07
21 / 28

Zdravstveni turizam

Spremi u moj planer

Kvarner je zahvaljujući izuzetno povoljnim klimatskim karakteristikama, prometnoj dostupnosti i ljepoti vrlo rano počeo s razvojem zdravstvenog turizma kojem treba zahvaliti i prve turističke korake. Klimatska lječilišta u Opatiji, Crikvenici, Velom i Malom Lošinju, na Rabu te u gorskokotarskim središtima Skradu i Delnicama izgrađena su već potkraj 19. i početkom 20. stoljeća.

Bilo da želite liječiti bolesti ili ih, još bolje, spriječiti, u kvarnerskim odredištima naći ćete odlične klimatske mogućnosti kao i visokostručnu medicinsku uslugu te razne rekreacijske programe.

Ovdašnje zdravstvene ustanove te wellness centri u sebi ujedinjuju najbolje od stručne zdravstvene usluge kao i znanosti o ljepoti pa možete birati između mnogih programa koji koriste tijelu i duhu.

Već i samim boravkom na otocima, u priobalju i gorju, šetnjom uz more ili šumom, vi činite mnogo za svoje zdravlje. Kvarner je prava aromaterapija na otvorenom!

Kvarner na karti

Kvarner, Otkrijte svoju priču 2017 Međunarodna godina održivog turizma za razvoj