Opatijska rivijera
Riječko područje
Crikvenička rivijera
Rivijera Novi Vinodolski
Otok Lošinj
Otok Krk
Otok Cres
Otok Rab
Gorski kotar 


OKO IZVORA RJEČINE · alpski zrak u blizini mora

U Saršonima krećemo ispred parka lijevo prema Klani, na Pogledu (2,6 km) nastavljamo ravno, te na raskršću za Studenu (3,5 km) i raskršću za Brezu (6,75 km) ponovno ravno. Na 7,0 km skrećemo desno prema Klani. U centru produžujemo ravno te na 9,0 km skrećemo desno prateći putokaz prema pilani. Prolazimo pokraj pilane (11,0 km) nakon ćega poćinje uspon. Dolazimo do makadamske ceste (12,7 km) gdje nastavljamo ravno. Na 13,0 km skrećemo desno i stižemo do izvora pitke vode (13,4 km). Lagano se spuštamo prema Mlakama nakon kojih se ponovno uspinjemo. Na 18,4 km produžujemo ravno, te na 19,0 km ponovno ravno. Na vrhu uspona prolazimo kroz tunel (20,15 km) i dolazimo do visoravni Gumance. Na 21,9 km skrećemo desno, te kod napuštene kućice na 24,6 km ponovno desno. Na kraju ravnice Trstenik skrećemo lijevo (desno nam je izvor pitke vode). Ulazimo u Suho (27,9 km) gdje je nekoliko napuštenih kućica i na raskršću nastavljamo ravno. Na 31,6 km skrećemo desno i nakon 200 metara pratimo desni zavoj. Na 35,2 km, 36,2 te na 37,8 km idemo ravno do 39. km gdje poćinje asfaltna cesta kojom stižemo do Doma "Platak" (40,1 km). Na 41,0 km nastavljamo ravno pokraj kuće, na 46,2 km ponovno ravno i stižemo na glavnu cestu Rijeka - Gornje Jelenje(49,3 km). Skrećemo desno u smjeru Rijeke i spuštamo se do Grobnićkog polja (56,0 km). Kod autoceste (56,7 km) nastavljamo ravno do spomenika (58,5 km) gdje skrećemo desno. U selu Podhum (59,7 km) idemo lijevo i dolazimo do picerije "Vlaćina" (60,6 km). Tu skrenemo desno prema Dražicama (61,5 km) u kojima na 62,4 km nastavljamo ravno, te naklon 200 metara skrećemo lijevo prema Donjem Jelenju (63,5 km). Na 64,0 km skrećemo lijevo i dolazimo u Ratulje (64,5 km), pa Lubarsku (65,0 km) i nakon 150 metara idemo ravno do Brnelića (65,8 km). Na 67,0 km idemo lijevo na most preko Rjećine, prolazimo kroz Trnovicu i uspinjemo se do vrha Lončeva Griža (70,9 km) odakle se spuštamo u Saršoni (71,7 km).

LOKACIJA: Klana - Platak

POLAZAK: Saršoni 450 m/n/m

CILJ: Saršoni 450 m/n/m

DUŽINA: 71,7 km

VISINSKA RAZLIKA: 840 m

NAJVIŠA TOČKA: 1120 m

VOZNOST: POTPUNA

TEŽINA: TEŠKA (CRNA)

POTREBNO VRIJEME: 5,30 h
 TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA
51410 Opatija, Nikole Tesle 2, tel: +385/51/272-988, fax: +385/51/272-909
http://www.kvarner.hr, e-mail:kvarner@kvarner.hr