Page 16 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Nakon svjetionika na rtu Prestenec, kurs nas
vodi uz rt Pecenj. U njegovoj neposrednoj blizini
(jer najvjerojatnije i on ima veze s tim), na dnu
mora, olupina je potopljenog broda što je est
cilj ronilaca. Zato na ronioce nauti ari ovdje
moraju pripaziti, ponajprije oni s brzim i mo
nimgliserima. Potopljeni se brod zove
.
Uz Cres se mo e ploviti vrlo blizu obale. More je
ovdje vrlo duboko. S mora se vidi cesta što vodi
od Porozine uzdu cijelog otoka. Ali ako nam se
što dogodi, kakav kvar ili sli na neprilika pa
pomislimo da plovilo mo emo usidriti u blizini
koje od predivnih i mnogobrojnih pla ica, i
otuda za nekoliko minuta sti i do ceste s
namjerom da potra imo pomo ... Nemogu e!
Nisko raslinje, ma koliko nisko bilo, toliko je
me uosbno isprepleteno i zaraslo da je za
ovjeka neprohodno. Pogotovo za nauti are!
Oštro, prepuno bodlji, bez granja pomo u kojih
bi se ovjek mo da nekamo mogao popeti.
Nevjerojatna i neprohodna d ungla ni a od
visine ovjeka. Tome se ne treba odve uditi jer
je cijelo podru je Tramontane, dakle sjevernog
dijela otoka, nadaleko poznato lovište. Ima tu
veprova, jelena...
Samo milju ju nije od rta Pecenj, stanovnici
Dragozeti a odr avaju pristanište u istoimenoj
uvali. Tu se nalazi podu a riva na koju esto
pristaje brod s turistima. Put od tog pristaništa
vodi do samog mjesta koje je od mora udaljeno
dva kilometra. Sv. Bla , premda na nauti koj
karti izgleda poput mjesta koje bi trebalo imati
pristan, nema ga!
Ju nije od rta Sv. Bla obala je strma, pogodna
samo za dnevne zastanke, ali prva uvala u kojoj
se mo e ostati i tijekom no i, svakako je uvala
è
è
æ-
è
æ
æ
æ
ð
è
è
æ
è
è
æ è
è
æ
è
è
æ
Lina
Cres
Cres
Cres