Page 26 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Ako je vrijeme stabilno, ili prognoza ne
najavljuje odve jaku buru, zapo inju i naše
krstarenje iz Opatije, smjer plovidbe vodit e nas
izme u otoka Cresa i Krka, ciljaju i u
Kvarnerskom zaljevu ju nije smještene otoke
Rab ili Pag. Od Opatije do grada Raba dijeli nas
45 milja, a elimo li na Rab sti i prije mraka,
planiraju i ovo krstarenje, ne zaboravimo u
obzir uzeti prosje nu brzinu našeg plovila. Za
jedrilice, budimo skromni, uobi ajena je
prosje na brzina pet milja na sat.
Ako nismo u urbi, prije negoli pramac
usmjerimo k Malim vratima koje zatvaraju
otoci Cres i Krk, zašto ne svratiti do Voloskog?
Cestom, morem, svejedno, jer od Opatije do
Voloskog tek je nekoliko nauti kih milja. U
naletu izgradnje mondenih turisti kih gradi a,
po ugledu na Opatiju, velebna su hotelska
zdanja izrasla i u okolnim mjestima (u
Lovranu, na primjer). Naprotiv, Volosko je
sa uvalo ugo aj ribarskog naselja, uspješno
ukomponiravši u svoj tradicionalni izgled
bogatu turisti ku ponudu.
Na in na koji su u vološ anskoj lu ici vezana
svakojaka plovila doma eg stanovništva,
iskusnijem nauti aru dovoljno govori o
njezinoj zaklonjenosti. Bar ica ima po cijeloj
dubini lu ice, usidrenih i vezanih na ve oj
udaljenosti od obale jer jugo i bura ovdje
stvaraju neugodno komešanje valova.
Pristati se mo e na samoj glavi lukobrana
(crveni svjetionik), s njegove unutrašnje strane
gdje je dubina oko 3,5 metra, ali mjesta gotovo
nikada nema. U samoj lu ici, od obale prema
istoku, pru a se pedesetak metara duga ak
molo, na ijem se kraju nalazi još jedan
svjetionik. Tu se ponekad mo e na i slobodno
privezište, a dubina na njegovoj glavi je oko 3,5
æ
è æ
æ
ð
æ
æ
æ
è
è
è
è
è
æ
è
ð
è
è
æ
è
æ
è
è
è
æ
è
è
è
æ
2. TRANSVERZALA
Opatija - Krk - Punat - Rab
Volosko