Page 27 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

metra. Uspijemo li pristati, gotovo iz svakog od
mnoštva restorana u vološ anskoj lu ici imat
emo pogled na svoj brod.
Daskaši! Daskaši nikako ne bi smjeli propustiti
priliku zajedriti na jutarnjoj tramontani što ve
stolje ima puše u uvali Preluk (u samome dnu
Kvarnerskog zaljeva). Po inje oko pola no i,
najve u snagu dose e za izlaska sunca u zoru,
polako slabe i prema podnevu. U zoru, stotine
daskaša sudjeluje u šarenilu jure ih boja,
prizoru koji vrijedi zabilje iti kamerom.
U Preluci je do samogamora polegnut kamp, od
sunca zašti en borovom šumom, naj eš e
ispunjen daskašima. Ustaju vrlo rano, a na
po inak se vra aju kad kupa i po inju dolaziti
na pla u.
Plove i dalje uz obalu, mimoi i emo golemu
rije ku luku, brodogradilišta, svu tu gradsku
vrevu koju tijekom ovih nekoliko dana
krstarenja elimo zaboraviti. Ako smo svoje
putovanje dobro pripremili, vjerojatno ne emo
ulaziti u gradsku luku. Ali, treba li nam još nešto
od nauti ke opreme (pomorske karte, peljari,
popis svjetionika...) ili što drugo nu no za
sigurno krstarenje, pristaju i u rije koj luci,
prona i emo sve što nam je potrebno. Lu ka
kapetanija Rijeka dostupna je osim na 16.
kanalu, na 4., 20. i 24. VHF kanalu. Budu i da
nam je cilj pro i izme u Krka i Cresa, sada ve
plove i uz obale Krka, putem emo primijetiti
nekoliko lijepih, zanimljivih i ponudom
privla nihmjesta. Prije svih, tu suNjivice.
Njivice imaju vrst kameni lukobran, na ijoj se
glavi nalazi zeleni svjetionik, a pristati se mo e s
unutrašnje strane. Lukobran nije odve
æ
è
æ
æ
æ
è
æ
æ
æ
æ
æ
è æ
è
æ
è è
æ
æ æ
è
æ
è
æ
è
æ æ
è
æ
æ
ð
æ
æ
æ
è
è
è
æ
Njivice
Haludovo
Preluka