Page 28 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

duga ak. Dubine ima dovoljno sve do polovice
njegova unutrašnjeg dijela. S vanjske strane
lukobrana ima dovoljno dubine neposredno uz
glavu lukobrana. Nekoliko desetaka metara
ju nije nalazi se istezalište za manje brodice, ali
prili no strmo. Ako smo nekome nešto
zaboravili poslati, javiti se, dobro je znati da se
pošta u Njivicama nalazi na samoj obali, u
neposrednoj blizini lukobrana. U prvoj ku i do
pošte, ljekarna. Prilika da se popuni priru na
kutija s lijekovima.
Njivice su poznate po kampu. U sastavu kampa
nalazi se još jedan mali pristan koji slu i za
potrebe kampa. Uz njega je dubina dovoljna, ali
upozorenja ispisana na njemu govore da su
nauti ari dobrodošli samo u kakvoj nu di.
Od mnoštva sli nih kampova što ih imamo
prigodu susresti na drugim otocima, ili na Krku
najbli emu Cresu, kamp u Njivicama razlikuje
se i vrstom drve a koje ovdje raste. Umjesto
hlada borova, kao što je uobi ajeno na otocima,
ovdje kamp zaklanjaju krošnje guste hrastove
šume.
Upravo izostanak borove šume, što je najlakši i
naj eš i na in pošumljavanja goleti, govori da
Krk ne mu e problemi suše. Krk je otok koji
izgledom najmanje podsje a na uobi ajenu
predod bu otoka. Vinogradi koji se nisu morali
tiskati uza strme obronke, što je est slu aj na
drugim otocima, podsje aju na kopnene
ravnice. Ovce nisu stiješnjene izme u kamenih
zidova koji skrivaju od njih travu na susjedoj
parceli, jer na Krku nema odve problema s
ispašom. Kiše ima dovoljno, a uz plodne doline
te e i poneka rje ica. Zorni je primjer Baška do
koje cesta vodi uz plodnu dolinu. Uostalom, Krk
više i nije otok, povezan je s kopnom
impozantnimmostom.
Nekoliko milja nakon Njivica, pogled e nam
privu i raskošan hotelski kompleks
.
Mnoštvo hotela prote e se uz obalu sve do
Malinske, ine i s njom jednu cjelinu. Na
samom po etku
, u dijelu koje se
naziva Ribarsko selo, nalazi se pristan, lu ica
kakvu bi svaki nauti ar mogao samo po eljeti.
Na taj se pristan mo emo vezati u bilo kojem
njegovu dijelu, osimu samome dnu bazena koji
lukobran zatvara s obalom. I ovaj je pristan, kao
što piše na upozoravaju oj plo i, predvi en
isklju ivo za hotelske goste, ali tko ka e da i vi,
jednom kad pristanete, ne ete postati njihovi
gosti.
è
è
æ
è
è
è
æ
è
è æ è
è
æ
è
è
è
æ
ð
æ
è
è
æ
æ
è æ
è
è
è
æ
è
ð
è
æ
Haludovo
Haludova
Rijeka