Page 29 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Malinska ula e primjetne napore za što bolji
prihvat nauti ara. Veliki nasip što brani
unutrašnjost lu ice, završava malo podalje u
moru postavljenom oznakom pli ine, te na
karti valja paziti s koje se strane uplovljava.
Namjerava se lukobran još malo produ iti pa e
se vjerojatno nastaviti do te oznake. Najdublji
dio lu ice nalazi se uz najju niji gat luke. Na
njemu se nalaze priklju ci za struju i vodu, kao i
du cijele obale unutar uvale, na mjestima
predvi enima za prihvat nauti ara. Na
sjevernom dijelu uvale nalazi se dizalica, a
dublji je pristan uz dio njezina gat koji je okomit
na vanjski lukobran. Od dizalice do staroga gata
na ijoj je glavi crveni svjetionik, more je vrlo
plitko, ne prelazi jedan metar dubine. Na plitko
more u tom dijelu uvale upozorava i na in na
koji doma e stanovništvo ve e svoje brodice,
odmaknute podalje od obale, vezane za
mnoštvo bova u sredini uvale. Na glavi staroga
gata ima dovoljno dubine. Opreza radi, treba se
vezati što bli e postolju svjetionika.
Kao i u
, ispred hotela
, ije je
ime dobro vidljivo na tome hotelskom zdanju,
nalazi se mala lu ica za potrebe hotela. U
hitnosti, ili radi kakve neprilike, pru it e nam
dobro uto ište.
Napuštaju i Malinsku, na dijelu Krka oko
kojega zakre emo i ulazimo u sama Srednja
vrata, nalazi se zanimljivo mjestance s
uo ljivim zdanjem samostana. Glavotok.
Premda malena, lu ica skriva jednu zanim-
ljivost - samostansku gara u za njihove bar ice.
è
è
æ
æ
è
è
ð
è
è
è
æ
è
è
æ
è
æ
æ
è
è
è
Haludovu
Malin
Malinska
Malinska
Glavotok