Page 30 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Kao što ljudi u gara ama dr e automobile, u
temeljima samostana prostor je ispunjen
vodom i nasvo en zidinama samostana. Jasno,
ispunjen morem. Glavotok je smješten na
mjestu gdje se kri aju dvije bure, tako da u
njegovoj blizini (da li zbog njihove nesloge),
gotovo uvijek vlada utiha.
Na Cresu, otoku nasuprot Krka, kad se ve
nalazimo u blizini Glavotoka (koji je
najzapadniji dio Krka), šteta je propustiti
priliku i ne posjetiti u najmanju ruku neobi no
naselje Beli. Ako je prognoza bura, ili je ve
po ela puhati, pristan u Belome ne e nam
pru iti dobro zaklonište.
Dvije milje ju nije od Glavotoka, nai i emo na
dvije uvale: Vela Jana i Mala Jana. U njima se
nešto ozbiljno radi, ali za emo li malo dublje
na i emo ve dobro privezište. Postoje i pontoni
pa nam ostaje nadati se da e uskoro biti
završeni i svi dodatni sadr aji.
U samim Srednjim vratima pogledu e nam se
otvoriti lijepa i sigurna uvala Torkul. Samo
milju (ili malo više) ju nije, nalazi se trajektno
pristanište Valbiska. To je dobro zašti ena uvala
odakle trajekti redovnom linijompovezuju Krk i
otok Cres. I za najlošijeg vremena, kada na
drugim linijama trajekti više ne mogu ploviti,
ovdje trajekt ne staje. Zapravo, plovi i pre esto,
tako da uvalu valja što prije prije i i ne smetati
trajektnomprometu.
ure i dalje uz obale Krka, samo mjesto Krk
ð
æ
è
æ
è
æ
æ æ
ð
æ æ
æ
æ
æ
æ
è
æ
æ
Beli
Beli