Page 31 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

ugostit e nas mnogovrsnom ponudom, od
kulturne do prakti ne. U kr koj luci nalazi se i
benzinska crpka, posljednja prije Raba, pa bi
bilo dobro provjeriti koliko u brodu ima goriva.
Za vrijeme juga more u kr koj luci stvara
neugodno gibanje pa treba biti na oprezu. Uza
sam lukobran na ijoj je glavi crveni svjetionik,
uz njegovu cijelu du inu nema mjesta za
pristajanje. Tu je more vrlo plitko. Nasuprot
lukobrana širok je gat sa zelenim svjetionikom.
Uz njega je dubina mora povoljna za
pristajanje, a kre e se izme u 2,5 i 5 metara.
Benzinska se crpka nalazi u samom dnu luke, a
u njezinoj neposrednoj blizini dubina je nešto
ve a od dvametra.
Otok Plavnik granica je izme u Kvarneri a i
Srednjih vrata. Plavnik je naj eš e i granica
razli itih vremenskih uvjeta. Bura, sve do tog
otoka, plovimo li iz smjera Opatije, ne dose e
snagu koja nas o ekuju poslije njega. Nakon
oplovljavanja Plavnika po inje se osje ati
utjecaj Senjskih vrata, mjesta poznatog po
naj eš im udarima bure. I u slu aju juga,
odmah iza Plavnika, sada u smjeru Opatije,
njegova snaga naglo opada. Za lovce zanimljiv
podatak: Plavnik, dobro pošumljen, sve je
poznatije lovište. Obiluje pticama. Pristan je
uza zapadni rt Plavnika, u neposrednoj blizini
svjetionika što no u ozna ava plovni put
izme u tog otoka i otoka Cresa.
Ako nas bura iznenadi, ne treba se odve s njom
bosti. Pametno je uploviti u sigurnost marine
Punat i neko vrijeme u ivati u tomzakloništu.
Marina Punat jedna je od najve ih marina na
hrvatskome dijelu Jadrana. Smjestila se u
Puntarskoj dragi, prekrasnoj uvali ukrašenoj
znamenitim oto i em, Košljunom. Ulaz u
samu dragu dosta je plitak, ozna en zelenim i
crvenim pluta ama, tijekom no i osvijetljen.
Budu i da dubina na samom ulazu izvan
ozna ena puta naglo pada ispod dva metra,
pa ljivo gledajte kartu i uplovljavajte to no
prema oznakama.
Marina Punat ima gotovo 900 vezova u moru i
prostor na kopnu (suhi vez) za 300 brodova.
Recepcija, restorani, trgovine, dizalice, mokri
vor, ljubazno osoblje, dakle sve što mo e
zadovoljiti potrebe nauti ara. U neposrednoj
blizini marine nalazi se brodogradilište te se
ovdje mogu obaviti i neki ozbiljniji zahvati na
brodu. Tradicija toga brodogradilišta, ugleda-
ju i se na dugovje nost svega ljudskog na Krku,
jamac je kvalitete njegovih usluga. S ponosom
nosi titulu najstarijega jadranskog brodo-
æ
è
è
è
è
æ
ð
æ
ð
æ
è æ
è
è
è
æ
æ
è
æ
è
ð
æ
æ
è æ
è
è
æ
æ
è
è
è
è
æ
è
Krk