Page 45 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Ako nas znati elja ipak tjera pristati na ovaj
otok, to mo emo u initi samo na jednomu
mjestu. U uvali Gornja Trata koja se nalazi na
jugozapadnoj strani otoka, pod selom Vele
Srakane, nalazi se betonski mol duga ak tek
petnaestakmetara. Na glavi togmola dubina je
oko tri metra, a sigurno se mo e pristati samo u
blizini glave.
Srakane su svakako najbolji uvod u ono što nas
o ekuje na otoku smještenom samo etiri milje
ju nije od njih - na Susku.
Ako su Kornati oto je koje se najviše slika,
Susak je otok o kojem se najviše govori.
Uostalom, na raznolikosti i osebujnosti Suska
neki su znanstvenici doktorirali. Susak je
zanimljiv mnogima: lingvisti prou avaju jezik
Suš ana, koji se razlikuje od svih drugih
hrvatskih dijalekata. Vinari tra e tajnu nekad
nadaleko poznatog vina s ovog otoka,
gra evinari prou avaju kako Suš ani kroz
pješ ane kanale filtriraju morsku vodu u
boæ atu, biolozima je zanimljivo raslinje ovog
otoka, a geolozi pokušavaju otkriti tajnu
njegova nastanka. Sami Suš ani, o ito
nedovoljno zainteresirani tim problemima,
polako su u velikom broju emigrirali. To je
lingvistima donijelu novu zavrzlamu jer sada
se govori dijalektom koji je u mnogo emu
amerikaniziran. Još se po jednoj zanimljivosti
ovaj otok razlikuje od svih drugih. Umjesto
dobro znanih groma a (kamenih zidova),
posjede na ovom otoku razdvaja trstika. Trstika
se sije e tako da izme u polja raste poput zida,
istodobno štite i raslinje od vjetra i posolice.
Na najvišem vrhu otoka nalazi se uo ljiv
svjetionik ije svjetlo ima velik domet, ime se
svrstava me u tri najja a svjetionika na
Jadranu. No u, u pravilnim vremenskim
razmacima, njegova svjetlost opipava cijeli
otok, pa ako se potrudimo popeti se na koju od
uzvisina, za vjetrovitih no i stvara neobi nu
igru svjetlosti i sveunaokolo rastu e trstike.
Suš anke su poznate po svojim neobi nim
narodnimnošnjama. Njih prou avaju etnolozi
(odje u). Mnogi parovi dolaze iz Amerike
vjen ati se na ovaj otok, to nije iz newyorškog
predgra a Hoboken, odaju i tako po ast
svojempodrijetlu.
Suš anska se luka zove Drago a. To je jedino
mjesto na otoku gdje mo emo pristati.
Lukobran štiti lu icu od bure, ali je vrlo
nezgodno uplovljavati u nju dok bura puše.
Naime, samo dvadesetak metara od glave
lukobrana na kojem je zeleni svjetionik, nalaze
se ostaci stara razrušena lukobrana. To nije
samo jedan kamen, stijena, ve je to pod
morem razrušeni lukobran u svojoj punoj
du ini. U unutrašnjosti lu ice vezano je
è
è
è
è
è
è
è
ð
è
è
è
è
è
è
è
è
ð
æ
è
è
è
ð
è
æ
æ
è
æ
è
è
è
æ
è
è
ð
æ
è
è
è
è
æ
è
Unije