Page 46 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

mnoštvo barki doma eg stanovništva, premda
oni, svjesni koristi od turista, ostavljaju
slobodna mjesta za nauti are. Jasno, buduæ i
da je Susak vrlo atraktivan otok, esto ne emo
na i mjesta.
Na glavi lukobrana dubina je oko dva metra,
na unutrašnjem pristanu dubina je na samom
kraju tri metra, a uz njegove stranice oko dva
metra. Na samom svjetioniku nalazi se oznaka
zabrane sidrenja, ponajprije zbog linijskog
broda koji tu svaki dan pristaje i povezuje
Susak s MalimLošinjom.
Ako u lu ici nema mjesta, jama no emo ga
na i nasuprot pješ anoj pla i po kojoj je Susak
isto tako poznat. Smještena je u uvali Bok.
Štoviše, pri a se da kupanje na pla ama Suska
poma e enama koje ele djecu, ali zbog nekog
razloga nemogu zatrudnjeti.
Sidriti treba stotinjak metara od pla e jer se
obala vrlo blago spušta u dubinu. Iza pješ ane
pla e izdi u se brda pijeska, a mnogobrojni
posjetioci su u tome pješ anom brdu iskopali
prave špilje. U tim špiljama ponekad borave i
nekoliko dana, u ivaju i u osobitostima ovog
otoka. Na kraju pla e, onome bli em gradu,
nalazi se bunar bo ate vode, što ljeti dobro do e
za poneko tuširanje.
S druge strane Suska, premda neprestano
tvrdimo da se radi o pješ anom otoku, nai i
æ emo na stjenovitu obalu. Buduæ i da je uvala
Bok izlo ena svim vjetrovima iz prvog
kvadranta, dobro je znati za zaklonište u uvali
Tiseni. Plove i dalje uzdu otoka, nakon uvale
Tiseni, poma u i se kartom da slu ajno ne
zapnemo o neke pli ine, uplovit emo u uvalu
Suzanski. Na sjevernoj obali Suska u otok se
uvukla uvala Porat, jama no najbolje sidrište
na cijelom otoku za vrijeme bure. I ovdje se
moramo sidriti podalje od obale jer se dno vrlo
blago spušta prema dubini.
Nakon Suska, ako se u njega ne zaljubimo pa
tu ostanemo, put nas vodi prema Malom
Lošinju ili Iloviku. Do njih smo u ovom
nauti kom vodi u ve doplovili u našoj prvoj
transferzali.
æ
è
è
æ
æ
è
è æ
æ
è
è
è
è
æ
æ
ð
è
æ
æ
æ
è
è
æ
è
è
è æ
Susak