Page 51 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

najpli e (0,5m). Na koljenastoj izbo ini negdje
po sredini lukobrana, dubina je ve 4 metra,
postupno opadaju i prema dnu uvale na dva
metra.
Samo milju prema sjeverozapadu od Golog
nalazi se Sv. Grgur. Njegova prošlost nijemnogo
veselija. Na njemu je bila kaznionica za ene.
Na Grguru preporu amo samo jednu uvalu
gdje se mo emo sigurno vezati uz postoje i
pristan. Nije li ipak udno što se na ovako
malenu otoku jednako naziva i njegova
(jedina) uvala? Uvala Grgur na otoku Grguru.
To nije, uvala Sv. Grgur na isto tako "svetom"
otoku.
Betonski pristan na sredini te uvale dug je
etrdesetak metara. Na ve u dubinu nailazimo
uz jugozapadni dio pristana (oko 4 m). Na
drugom kraju dubina opada na oko dva metra.
Betonski se pristan naslanja na alo, mogli
bismo re i lijep, da nije nagr en ruševinama
zgrada ve spomenute, enske kaznionice.
Tre i je u ovoj skupini otoka otok Prvi . Premda
je od Golog i Sv. Grgura gotovo dvostruko ve i,
niti ima ku a niti se na njemu nauti ari
zadr avaju. Prisje aju i se tu ne povijesti
Golog i Grgura, mo da je i bolje što je Prvi
nenastanjen.
Izme u Prvi a i Raba smjestila su se slavna
Senjska vrata. Ta se vrata hvale najja om
burom na Jadranu. Široka su samo etiri kabla,
zaklju ana s dva rta. Na Prvi u rtom Stra ica,
na Rabu rtom Škuljica. Mnoštvo pri a po inje
njihovim imenima. Bilo je to izme u Stra ice i
Škuljice, kad je brod zahvatila orkanska bura...
Odmah iza rta Škuljica pogled e nam privu i
duga ka pješ ana pla a, ljeti na i kana
mnoštvom suncobrana. To je pla a Baške. Ako
vas, unato svim našim upozorenjima, ipak
iznenadi bura, ovo je posljednje sigurno
uto ište prije uplovljavanja u Velebitski kanal.
Samo nekoliko kilometara kopnenimputemod
Baške, smjestio se Jurandvor. Za ljubitelje
kulturnih vrijednosti dovoljno je re i - mjesto
gdje je prona ena Baš anska plo a, jedan od
najve ih spomenika hrvatske kulture. Baška
luka pru a sigurno privezište. Luka je velika, a
u njoj se nalazi i trajektno pristanište. Baška je
trajektnim linijama povezana s otokomRabom
i na kopnu Senjom. Spominju i Senj, sada se
moramo odlu iti: nastaviti krstarenje uz obalu
Krka, ili preploviti Velebitski kanal i ploviti uza
samo kopno? Dvojba e biti i ve a spomenemo li
svu povijesnu zanimljivost grada Senja. Senjski
uskoci...
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ð
æ
æ
æ
æ
æ
æ æ
æ
ð
æ
æ
ð
æ
æ
æ
ð
æ
æ
æ
æ
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è è
è
è
è è
è
è
è
è
è
Soline