Page 52 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Ne! Mi smo nauti ari i ako moramo birati
izme u otoka i kopna, našoj su prirodi bli i
otoci. Idemo uz Krk!
Nikako ne treba propustiti posjetiti Vrbnik. U
turist i kim vodi ima piše: to t ipi no
frankopansko naselje po svojem je tlocrtu
sli no ostalima koje su podizali Kr ki knezovi u
Hrvatskom primorju. I, piše dalje, luka je
zašti ena od svih vjetrova. To se mo e re i samo
ako vas u Vrbiku nikada nije zatekla bura. Jaka
bura! Lukobran uistinu štiti luku od bure, ali
valovi u njoj naprave tako jako i nezgodno
komešanje mora da ovjek ne mo e ni za
trenutak ostaviti brod, neprestano namještaju i
bokobrane kako bi izbjegao ošte enja.
Uostalom, u Vrbniku se zate i za jake bure,
zna i u njegovoj luci biti zarobljen.
Kad je vrijeme lijepo, imat emo u emu
u ivati. Za ljubitelje kupanja, neobi na pla a u
samom podno ju velikog strmca koji ini
morsku stranu uzvisine na kojoj se smjestio
sam grad. Do prve se pla e mo e i dopješa iti,
ali do druge, udaljenije od lukobrana, mo emo
sti i samo plivaju i. Ili e vas tko od mještana
povesti bar icom. Na tim pla ama sunce brzo
zalazi, ali za ljetnih vru ina to je jama no
najbolji suncobran. Za ljubitelje dobra vina
Vrbnik e biti mjesto degustacije najboljih vrsta
lahtine, glasovita sortnog vina. I ljubitelji
kulturne baštine na i e u Vrbniku svakojakih
zanimljivosti. Tome se ne treba uditi ako
znamo da se Vrbnik prvi put spominje ve
1100. godine, a 1388. dobiva statut pisan
glagoljicom.
Nasuprot Vrbniku nalazi se prekrasna uvala
rnovnica. Ljubiteljima kopna, da nas ne bi s
pravom kritizirali, obe ajemo da emo je
posjetiti prvomprigodom, ako treba i cestom.
Sve više se uvla e i u kanal izme u Krka i
kopna, moreuz što postaje sve u i, zove se
Vinodolski kanal. Izme u Crikvenice na kopnu
i rta Šilo kanal je tek nešto širi od jedne milje.
Sada mo emo zastajati i na kopnu, ne
propuštaju i zanimljivosti Krka.
Svakom e nauti aru biti izazov uploviti u
zaljev Soline. Plitka uvala s uskim ulaznim
è
ð
è
è
è
æ
æ
è
æ
æ
æ
æ
æ
æ æ
æ
æ
æ æ
æ
æ
æ
æ
ð
ð
æ
æ
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
Soline