Page 6 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Gospodin je, imenom I. S., svojoj voljenoj
Angelini darovao vilu nazvavši je istim imenom.
Bila je to prva vila u Opatiji kakvom je danas
poznajemo. Mnogi e uzdahnuti i re i: predivna
li osje aja, vilu dobiti na dar!
Ali ono što Opatiju ini posebnom, mo je
darivanja. Lijepo je dar primiti, ali je mnogo
ugodnijemo i darivati.
Gostoljubivoš u oplemenivši dar prirode,
uvidjevši da se ne mo e nositi s tisu ljetnom
prošloš u prepunom nabreklih i obrambenih
zidina, svakome je posjetitelju na dar prinijela
svoju nenametljivost. Ubrzo je postala polazište
i uto ište za sve namjernike eljne odmora.
Me u ostalim, odmora i od mnoštva pri a ili
legendi koje od nas svaki dan, i na svakom
koraku, tra e da im budemo svjedoci. Zato se ne
treba uditi J. Joycu koji se, darovan
samozatajnim mirom Opatije, zavjetovao da e
o njoj šutjeti.
Ali neka netko ne pomisli da nismo ljubitelji
legendi i prošlosti. Namjera je bila samo
obrazlo iti zašto emo ovo naše putovanje
Kvarneromzapo eti uOpatiji.
Kvarner tvori dubok zaljev, pravilan, gotovo
jednakostrani an. I nekoliko velikih otoka.
Pred otocima poput Cresa, Raba ili Krka, od
kojih se Cres i Krk nadme u koji e nositi titulu
"najve i u Jadranu", nauti ari esto dvoje: pro i
pored njih ne zaustavljaju i se, ciljaju i neko
intimnije odredište, ili dane utrošiti na
istra ivanje njihovih mnogobrojnih zaljeva i
rtova.
Osim što zauzima veliku površinu tvore i s
Lošinjem jednu cjelinu, Cres je iznimno
duga ak otok. Povezani mostom, svojim
zemljopisnim polo ajem, mogli bismo re i,
nauti arima zna e prirodnu prepreku pa ih
mnogi ele što prije zaobi i ili izme u njih
pro i. Dokaz da je tome tako Osorski je kanal,
intenzivno korišten ve u slavno doba Rimljana,
uvelike skra uju i plovni put izme u luka
sjevernog Jadrana i Dalmacije.
Ali ma kako veliki bili otoci, oni koji Cres,
Lošinj, Rab ili Krk bolje upoznaju, nerijetko
postanu zaljubljenici njihove raznovrsnosti i
ljepote.
Bez obzira na to ho emo li se na tim otocima
zadr ati ili ih u urbi mimoi i, ele i negdje
drugdje sti i, va no je poznavati vremenske
prilike koje naj eš e sre emo u Kvarnerskom
zaljevu.
Razlog: vremenske prilike ovoga kraja
zahtijevaju od nauti ara brzo prilago avanje
naglimpromjenama okolnosti plovidbe.
Glavni razlog tih promjena svakako je blizina
æ
æ
æ
è
æ
æ
æ
æ
æ
è
ð
è
è
æ
æ
è
è
æ
æ
æ
è è
æ
æ
æ
æ
è
æ
è
è
æ
ð
æ
æ
æ æ
ð
æ
æ
æ
æ
è æ æ
è
ð