Page 20 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Oto i Zaglav, na kojemu se nalazi istoimeni
svjetionik, nije odve zanimljiv da bi se trudili
uz njega sidriti ili pristati. Dovoljno je slikati ga i
tako zadr ati u uspomeni.
Plove i dalje prema rtu Brklja , pogled e nam
privu i Lubenice. Za obla na vremena doimaju
se kao da su negdje izme u neba i zemlje.
Okomite stijene ine se još višima, a mjereno
metrima - 378 metara nadmorske visine. I to
uistinu nad samimmorem.
U blizini Lubenica esto lete bjeloglavi supovi.
Svojim golemim krilima samo pridonose
nestvarnosti cijelog prizora. Zašti eni, jer prema
svemu sude i u ovoj su koloniji na Cresu
posljednji primjerci njihove vrste, oni i Lubenice
pripadaju nekom drugom dobu. Prošlom ili
budu em, svejedno.
Po uzoru na ljepote što su se smjestile u visine,
uvala anja okitila se predivnom Plavom špi-
ljom ili, kako je Cresani zovu, Plavom grotom.
Za oseke, u špilju se mo e u i kroz desetak
metara duga ak, nizak tunel. elimo li je posje-
titi za trajanja plime, morat emo taj tunel
preroniti. Svod špilje uzdi e se do petnaestak
metara visine, a kroz otvor na vrhu igra svjetlosti
posjetiocima daruje svu za udnost prirode.
Ali, na tom dijelu plovidbe uz obale Cresa kao
da se netko elio poigrati našim ustaljenim
razumijevanjem prirode. Jer što re i za Vransko
jezero koje se smjestilo u sredini Cresa, u podno-
ju brda Helm? Premda s mora pogledu skrive-
no, svoju prisutnost objavljuje sna nim vruljem
u uvali Vrutek. Površina Vranskog jezera viša je
od razine mora za 13 metara, a dno, što je
uistinu za u uju e, se e 61 metar ispod morske
površine. To golemo i slatko jezero visi umore, u
more je na neki neobjašnjiv na in obješeno!?
Sljede a zanimljivost na našem putu uvala je
Velika Slatina. Budu i da smo dosad plovili uz
pustu i strmu obalu Cresa, zate i e nas prizor
è æ
æ
æ
è
æ
æ
è
ð
è
è
æ
æ
æ
æ
è
æ
è
æ
è ð æ
è
æ
æ
æ æ
Lubenice
Vransko jezero
Lubenice