Page 37 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

pješ nim pla ama sjeverozapadnog dijela
Raba, oplovljavajuæ i rt Kalifront, putovanje
nastavljamo prema jugu. Rt Kanitalj smjestio se
na sredini izme u mnoštva uvala koje su se
urezale duboko u zapadni dio Raba. Kad nam se
pogled dohvati rta Frkanj, kojemu je kraj
obilje en crvenim svjetionikom, znak je da smo
gotovo doplovili do grada Raba.
Otok Rab esto se uspore uje sa stanovnicima
morskih dubina. Na primjer, njegov obris na
nauti koj karti podsje a na hlapa. Rt Stojan i rt
Kalifront krajevi su njegovih kliješta... Drugom
je prigodom opisan kao lignja, a Prvi , Grgur i
Goli, otoci što su se smjestili sjeverno od njega,
crnilo su što ih ta lignja ispušta u bijegu pred
gladnim Krkom (valjda ugorom). Ali tlocrt
otoka, bilo kojega, ne mo e biti njegova prava
slika. Nauti ar, jednostavno, nije ptica.
Nauti ari otoke razlikuju prema mirisima, boji,
dubini njihovih obala, na njih se podsje aju
okusom vina s njihovih podneblja. A Rab, grad
Rab, nauti aru ne ostaje u sje anju samo zbog
brojnosti njegovih tornjeva. Nauti aru e Rab
zauvijek ostati u sje anju skladnoš u zvukova
njegovih zvona.
Tome se ne treba odve uditi jer Ivan Krstitelj
Rabljanin, za kojega se ne mo e ustanoviti
to na godina ro enja (umro je 1540.), uistinu
je bio majstor u izradi zvona. Najve e je zvono
izlio 1506. godine u Dubrovniku, teško više od
dvije tisu e kilograma. Jasno, u to su vrijeme
majstori zvona morali koristiti i vladarima,
istomumješnoš u za njih izlijevaju i topove.
Na alost, listaju i bogatu povijest Raba, zauvijek
enamnedostajati jedannjegov dio -miris dudova
svilca. Na Rabu se, naime, proizvodila svila u
vrijemekad jenaZapadujošbilanepoznata.
Uploviti u rapsku luku mo e se plove i izme u
rta Frkanj, na kojem se nalazi crveni svjetionik
(C Bl 2s 5m 4M), i pli ine Frkanj koja je
ozna ena zelenim svjetionikom na betonskoj
podlozi (Z Bl 2s 2m 4M). Za one s GPS-om,
navedimo to nu poziciju pli ine Frkanj - N 44°
44,99' E 14° 45,59'. Pli ina se mo e oploviti i s
jugoisto ne strane. Sam ulaz u luku ozna en je
crvenim svjetionikom na rtu Sv. Ante (C Bl 1,5s
7m 3M) i zelenim svjetionikom na oto i u
Tunera (Z Bl 2s 14m 4M). Zbog pli ina u blizini
oto i a tunera preporu ljivo je ploviti bli e
crvenomsvjetioniku.
è
ð
è
ð
è
æ
æ
è
è
æ
è
æ
è æ
æ
æ
æ è
è
ð
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ð
è
è
è
è
è
è
è
è æ
è
è æ
è
Rab