Page 55 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

sigurna su privezišta u svim uvjetima, osim
kada vjetrovi dolaze iz etvrtog kvadranta.
Bura, ako je jaka, stvara u tim lukama
neugodne valove koji se valjaju u svim
smjerovima. U njima je opasno zate i se kad
Kvarneromprotutnje nevere.
Luka Novog Vinodloskog ima dva lukobrana na
ijim su glavama svjetionici. Na vanjskom je
zeleni, na unutrašnjem crveni. Na unutrašnjoj
strani vanjskog lukobrana dubina je oko tri
metra, ali se vrlo nepravilno izdi e i spušta u
bazenu koji tvore dva lukobrana. Zato pri
uplovljavanju treba pa ljivo gledati na plan
luke.
Crikvenica ima velik lukobran koji se od grada
savija u luku i to tako da mu se vrh pru a u
smjeru Vinodolskog kanala, štite i more unutar
luke od ju nih vjetrova. Dubine ima dovoljno
sve do prvih pluta a, na kojima se nalaze barke
mještana. Sidrište u sredini luke ne pru a dobru
zaštitu. Pli ine u samoj luci ozna ene su
pluta ama.
Naše krstarenje, ili povratak u Opatiju,
nastavljamo uskim kanalom izme u Krka i
kopna, Tihim kanalom. Ne znamo zašto je taj
kanal dobio ime Tihi jer bura ovdje sna no
puše, premda nema dovoljno prostora da
podigne ve e valove. Ali to nas ne treba zavarati.
Prašina koju podi e njezin bijes, svakog e
nauti ara dovesti u nedoumicu: što u initi? U
tim emo uvjetima morati ploviti što bli e
è
è
è
è
è
è
è
æ
æ
ð
æ
æ
è
æ
Crikvenica
Crikvenica