Page 56 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

kopnu, a kao zaklonište mogu nam poslu iti
lu ice u samom kanalu. Ako gaz plovila nije
dublji od 2,5 metra, sigurno e zaklonište biti
luka Jadranovo. Najbolje je vezati se uz kameni
gat u ju nom dijelu luke. Osim Jadranova, kao
zaklonište mo e nam poslu iti i nekadašnje
trajektno pristanište rišnjeva, gdje emo nai i
na pristan prilago en trajektima. Takvi pristani
nikada nisu podogni za manje brodve, ali u
nu di nekako emo se sna i.
Na sjevernom kraju kanala nalazi se otok Sv.
Marko koji je graditeljima mosta što spaja Krk s
kopnom, poslu io kao potporni stup. Morat
emo se slo iti da je to alosna sudbina za jedan
è
æ
È
æ
æ
ð
æ
æ
æ
Krk
Jadranovo