Page 62 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

mnoštvo uvala, pa ako se tko pita prema kojem
emo kriteriju odabrati neku od njih, recimo
odmah da e to biti ona koja se najdublje
usjekla u otok. To je svakako Jadriš ica.
Isto na obala Jadriš ice obrubljena je visokim
stjenama, a stjene pak borovom šumom. Ovdje
su svoj raj našli nudisti. Jasno, uz nudiste, kao
što naj eš e biva, lijep je kamp. Kamp zapo inje
u uvali Bokini . Ako ima mjesta, mo emo se
privezati na malenu moli u oko ije je glave
dubina dvametra.
Mali morski krak uvla i se stotinjak metara
prema selu Pogana, a u njegovu dnu nalazi se
nekoliko moli a, ali dubina oko njih nije
preporu ljiva. Samo s unutrašnje strane
glavnog lukobranu, koji emo prepoznati po
svjetioniku (zelenom), more je duboko oko dva
metra. Ma koliko se u ovu uvalu uvla ili, kad
ujemo da se sprema jugo, iz nje treba isploviti.
Na sre u, od bure koja nas, za razliku od juga
mo e iznenaditi, ovdje smo dobro zašti eni.
Plove i prema Osoru moramo biti oprezni,
neprestano pogledavaju i na kartu. Posvuda
oko nas more je plitko i puno zamki, zato je
najbolje svaki rt oploviti u široku luku.
Zapadne obale Cresa što zajedno sa susjednim
Lošinjom obrubljuju Lošinjski kanal, i s ove nas
strane mame mnoštvom uvala. Najve e su
Martinš ica i Kaldonta. Ve sampogled na kartu
re i e namda su sigurna zakloništa od bure, ali
od juga e nas zaštititi samo jedna od njih.
Uvala Kaldonta.
Od ve ih naselja, neposredno prije Osora, ali
sada ponovno na Lošinju, privu i e nas
Nerezine. Nerezine su smještene odmah iza rta
Artac. Sigurno emo se najprije zapitati što to
pliva umoru. Ali, ne pliva!
Dosjetljivi mještani, da bi ih rt što bolje štitio,
produ ili su ga potopivši u njegovu produ etku
eljeznu maunu. Ta je mauna ujedno jedna
strana ulaza u brodogradilište u kojemu
nauti ari mogu ra unati na kvalitetnu i
raznovrsnu stru nu pomo vlasnika. Uz
kameni gat brodogradilišta mo e se pristati, a
dubina je oko tri metra.
Sama luka Nerezine nalazi se nešto sjevernije.
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ æ
æ
æ
æ æ
æ
æ
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
Nerezine