> Šume
Vode
Planine i podzemlja
Biološka raznolikost
Spomenici kulture
Karolinom i Lujzijanom
Sport i rekreacija
Gastronomija
Kulturna događanja
Svetišta
Odmor za dušu i tijelo
Naj, naj, naj

SNAGA ŠUME

NACIONALNI
PARK RISNJAK
»Muzej u prirodi – na razmjerno malom i lako pristupnom prostoru nalazi se velik broj prvorazrednih prirodnih pojava: brojni geografski, geološki, vegetacijski, pedološki i klimatski fenomeni.«
Izdvajamo: deset šumskih zajednica, pedeset i jedna vrsta ptica, brojni sisavci, poučna staza Leska, vrh Veliki Risnjak (1528 m), Snježnik (1506 m), dolina Leske, Viljska ponikva, livada Lazac, hidrogeomorfološki spomenik prirode – izvor Kupe (Kupeško jezero), smrekova šuma Smrekovac.

Poučna staza Leska
Jedan od prvih objekata takve vrste u Hrvatskoj. Na nadmorskoj visini od 690 m, prilagođena pješacima osrednje kondicije u dužini od 4.200 m, uz mogućnost upoznavanja šumskih zajednica, ponikava, vjetroizvala, gorskih livada i usamljenih seoskih domaćinstava. Za dulji boravak ili za posebne zahtjeve (npr. stručno vodstvo, pratioci, prijevoz do određenih predjela, promatranje životinja) potrebna je pravodobna najava upravi NP-a Risnjak (Bijela Vodica – Crni Lug). Smještaj i prehrana: Planinarski dom na Schlosserovoj livadi i Snježniku, motel NP Risnjak s poznatim restoranom.
TEL. 836 133, 836 226, 812 156, 836 246 FAX 836 116
E-MAIL: np_risnjak@ri.htnet.hr web: www.tz-delnice.hr


PARK ŠUMA
GOLUBINJAK ,
Lokve
Zaštićeni šumski predjel s monolitnim stijenama i kamenom, udaljen 1 km od središta Lokava, brojne pećine i spilje (Ledena, Golubinja), uređene staze, stijena za alpiniste, ugostiteljski objekt, kiparski atelje na otvorenom...
INFO TEL. 831 250, 831 278


PARK ŠUMA
JAPLENŠKI VRH,
Delnice
Zaštićeno šumsko područje u neposrednoj blizini Delnica (842 m), brojne staze, šetnice, mogućnosti ugodne rekreacije i visinskih priprema sportaša, 70 metara duga stara skijaška skakaonica, u vrijeme maškara maškarani skokovi, u ljetnim mjesecima, svakog petka i nedjelje u 22.00 sata na skakaonici delnički trubač cijelom gradu pred počinak izvodi šest prigodnih skladbi...
INFO. TEL. 812 156, 812 440

REZERVAT – DEBELA LIPA – VELIKA REBAR,
Lokve
Zaštićeno šumsko područje – šuma jele s rebračom na vapnenačkoj podlozi.
INFO TEL. 831 250

ZAŠTIćENI KRAJOLIK – KAMAčNIK, Vrbovsko
INFO TEL. 875 984

ZAŠTIĆENI KRAJOLIK – PETEHOVAC, Delnice
Valovita šumska visoravan pogodna ljeti za šetnje i oporavak, a zimi za skijaške aktivnosti. U izgradnji novi sportsko-rekreacijski objekti. Planinarski dom na Štimčevu vrhu (1024 m).
INFO TEL. 812 156

SUNGERSKI LUG
Specijalni šumski rezervat jelove šume između Lokava i Mrkoplja
INFO TEL. 833 225

VELIKI DRGOMALJ, Delnice
S najvišim vrhom od 1154 m šumsko područje nad dolinom Kupe pruža lijepe poglede na Kupsku dolinu, Kuželjski stijenu...
INFO TEL. 812 156


IZLETIŠTE LITORIĆ
TEL. 875 984


HORTIKULTURNI SPOMENIK – PARK
UZ DVOR u SEVERINU NA KUPI

TEL. 875 984


  
 


TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA
51410 Opatija, Nikole Tesle 2, tel: +385/51/272-988, fax: +385/51/272-909
http://www.kvarner.hr, e-mail:kvarner@kvarner.hr


HTZ