> Šume
Vode
Planine i podzemlja
Biološka raznolikost
Spomenici kulture
Karolinom i Lujzijanom
Sport i rekreacija
Gastronomija
Kulturna događanja
Svetišta
Odmor za dušu i tijelo
Naj, naj, naj
: opširnije

SNAGA ŠUME

Krenuti u okrilje nedirnutog šumskog područja znači doći u goranski kraj, područje jedinstvenog Nacionalnog parka Risnjak, park šume Golubinjak, Japlenškog vrha, Sungerskog luga, posebnih rezervata i zaštićenih krajolika. To je doživljaj najviših ekoloških i bioloških raznolikosti koji Goranin cijeni, čuva ali i nudi kao mogućnost opuštanja i aktivnog odmora.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA
51410 Opatija, Nikole Tesle 2, tel: +385/51/272-988, fax: +385/51/272-909
http://www.kvarner.hr, e-mail:kvarner@kvarner.hr


HTZ