Šume
Vode
Planine i podzemlja
Biološka raznolikost
Spomenici kulture
Karolinom i Lujzijanom
> Sport i rekreacija
Gastronomija
Kulturna događanja
Svetišta
Odmor za dušu i tijelo
Naj, naj, naj
: planinarenje : mountainbike/biciklizam : ribolov : lov : igre na vodi : skijanjePROSTORI VELIKOG LOVIŠTA
<

Prostor cijelog Gorskog kotara prostor je jednog velikog lovišta. Od rujna 1952. kad je sagrađen prvi lovački hotel u Hrvatskoj »Lovački dom« u Delnicama, na Japlenškom, do danas, brojni lovci pohodili su poznata lovišta ovog kraja. Ukupno 19 lovišta, na prostoru od 135.000 ha, s opremljenim lovačkim kućama, zatvorenim i otvorenim čekama, brojnim hranilištima, mečilištima, uređenim lovačkim stazama, mogućnostima usluga vodiča pratioca, fotolova, razgleda lovišta kombi busom, kočijom i jahaćim konjima, strelištima za glinene golubove... pružaju zanimljive lovačke doživljaje. A lovačkim pričama neće biti kraja ako počne nabrajanje: jelen obični, smeđi medvjed, srna, divlja svinja, zec, lisica, šljuka, prepelica... ili, organiziranje lovačkih piknika i smještaj u ugodnim privatnim kućama i apartmanima s lovačkom gastro ponudom.

INFO TELEFONI LOVIŠTA:
Vrbovsko
INFO 875 830, 875 232, 099 486 189
Severin na Kupi – Lukovdol
INFO 875 553, 871 240
Brod na Kupi
INFO 810 603, 810 688, 810 222
Čabar
INFO 824 102, 821 188, 824 188
Gerovo
INFO 821 071
Fužine – Lokve
INFO 835 119, 099 517 074
Skrad – Ravna Gora
INFO 812 188,098 355 579
Mrkopalj
INFO 833 221, 833 225
Delnice
INFO 811 320, 812 159, 812 188
Turke, Kuželj
INFO 828 153, 828 130
Brod Moravice
INFO 817 180

PROGRAMI
»Puharska noć«; Vrbovsko, Čabar, listopad, tradicionalni lov na puhove i prigodna gastro zabava i druženje.
INFO 875 830

 


TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA
51410 Opatija, Nikole Tesle 2, tel: +385/51/272-988, fax: +385/51/272-909
http://www.kvarner.hr, e-mail:kvarner@kvarner.hr


HTZ