KALENDAR

kalendar početak karnevala na Kvarneru:
- minutu iza ponoći nakon blagdana Sveta tri kralja, u Munama i Žejanama
- na dan sv. Antuna Pustinjaka, 17. siječnja, gotovo na cijelom Kvarneru
mesopusne zabave:
- od prve subote nakon blagdana Sveta tri kralja do utorka prije Pepelnice
završetak karnevala:
- u srijedu, na Pepelnicu, Čistu srijedu

Pregled datuma Međunarodne karnevalske povorke u Rijeci:
u nedjelju

26. veljače 2006. 06. ožujka 2011. 07. veljače 2016. 23. veljače 2020.
18. veljače 2007. 19. veljače 2012. 26. veljače 2017. 14. veljače 2021.
03. veljače 2008. 10. veljače 2013. 11. veljače 2018. 27. veljače 2022.
22. veljače 2009. 02. ožujka 2014. 03. ožujka 2019. 19. veljače 2023.
14. veljače 2010. 15. veljače 2015.