KRABUNOSI, BABINE, MAŠKARE

krabunosi Grde i lipe maškare, tradicijske i one druge, današnje maske, ophodarski maškarani posjeti selima i kućama, maškarane parade, mesopusne krađe predmeta iz kućnih dvorišta mladih djevojaka, mesopusna vjenčanja, maškarane glazbe mladića, mesopusne kumpanije, komandanti, barjaktari, "mlaća prazne slame", harmonike, bubnjevi, sopele, posjeti mesopustara djevojkama, tanci, uhuhuhanje, tuljenje u rog - samo su dijelovi velike i raznolike maškarane običajne slike mesopusta na Kvarneru.

krabunosi Grde babine i škrabani na otoku Krku, zagaravljeni krabunosi sa životinjskim rogovima i ovčjom kožom, unifomirane parade, mantinjade u vinodolskom kraju, loparske maškare s oglavljem od perja i šarenih rubaca na otoku Rabu, goranski crnoluški pesniki šarenih odijela sa zvoncima i dugačkim, zašiljenim klobucima na glavi, skradski Pošterkanci, pa sve one maškarane grupe u Kostreni, Bakru, Kraljevici, Praputnjaku, Hreljinu, Krasici, mačkare u Klani i Grobnišćini, na otoku Lošinju, Cresu te cijelom Gorskom kotaru upotpunjuju živopisnu maškaranu sliku.

krabunosi Tradicija i običaji u spletu su sa suvremnim ozračjem i nekim novim karnevalskim biljezima.

Sve na Kvarneru u to vrijeme vrije, i primorci, otočani i Gorani, unatoč maskama i kostimima, možda kao nikad tijekom godine, otkrivaju svoje pravo lice i temperament.