PUST JE KRIV ZA SVE

pust Mesopust, Pust, Fašnik, Adam, Jure, Mate... i još kojekakvim imenima nazvan lutak od slame muškoga obličja, krivac je za sve nedaće i probleme koji su prethodne godine zabilježeni u primorsko- goranskom kraju. Izrađuje se u tajnosti. Objesi se na seoskim i gradskim trgovima, na raskrižjima putova, na obližnjem drveću pri ulazu u sela, na gradskim zidinama. Nosi se i pokazuje, imenuje pogrdnim imenima s izravnom satiričkom porukom. Čuva se da ga netko ne ukrade. Vozi se kolima, nosi na nosilima. Sudjeluje u važnim običajnim programima. U novije vrijeme pridružio mu se i onaj nižega rasta, izrađuju ga dječje maškarane grupe.

pust Dan mesopusnog utorka i srijeda, Pepelnica, njegovi su dani. Tada se duž cijelog primorsko-goranskoga kraja sudi Mesopustu. On je kriv za sve. Njega se tuži i brani, oplakuje i okrivljuje.
pust Čitaju se šentence u kojima se potanko navode sve njegove krivnje za seoske, gradske i svjetske probleme. Vuku ga, tuku, udaraju. Odrubljuju mu glavu, svlače ga i odjeća se čuva za sljedeću godinu, iznose ga na more, lansiraju raketom, spaljuju...i sve to uz velike pogrebne povorke, narikače i ožalošćeni seoski i gradski puk.