CRESKE MARIJINE CRKVE

Gospa od sv. Salvadura
Na području creske župe sv. Marije Velike nalazi se crkva Majke Božje od sv. Spasitelja,
među creskim vjernicima znana kao Gospa od Salvadura.
Sagrađena je (1857.) nedaleko od temelja starije kapele (XVI. st.), na uzvišenju, radi širokog pogleda na more ali i da bi bila orijentir s morske strane.
Prema crkvi vodi put (3 km) iz središta grada. Ide kroz maslinike i suhozide i pun je mirisa i ljepote iskonskih creskih pejzaža. Na njenom glavnom oltaru nalazi se slika Djevice Marije s Djetetom (XVIII. st), a ponad oltara je velika pala (po predaji iz Loreta) s motivom Marije s mrtvim Spasiteljem u krilu.
Crkva je puna vrijednih umjetnina - mnogobrojnih zavjetnih darova (brodice i slike).

Gospa Snježna
Župna crkva sv. Marije Velike, Gospe Snježne, u Cresu, trobrodno je zdanje (posvećeno 1554.) sagrađeno na temeljima starije crkve (XV. st.). Posebice se ističe Marijino Navještenje i reljef Bogorodice u luneti portala te slika Gospe (XIX. st.) na glavnome oltaru.
Osobito vrijedan je kasnogotički kip Gospe Sućutne (XV. st.)

Informacije

Turistička zajedica Grada Cresa
tel. 051/571 535
www.tzg-cres.hr
tzg-cresa@ri.tel.hr

Župni ured Cres
tel.051/571 255

Hodočašća:
Gospi od Salavadura - za blagdan Pohođenja Marijina Elizabeti (31. svibnja), ujutro na dan Velike Gospe (15. kolovoza)
Gospi Snježnoj na istoimeni blagdan (5. kolovoza)

Smještaj:
hotel, privatni smještaj, kampovi