FRANJEVAČKI SAMOSTANI CRESA

Samostan sv. Franje, Cres
Počeci samostana sežu u početke XIV. st. Creskinja Stana oporučno je (1387.) darovala crkvi oltar sv. Bartola. U jednobrodnoj i vrlo akustičnoj crkvi (XV. st.) vrijedne su, rezbarene korske klupe (XV.st.), nadgrobna ploča znamenitog creskog franjevca Antuna Marcella -Petrisa (XVI.st.) te dva slikovita klaustra. U jednom su grobnice i nadgrobne ploče creskih obitelji, a u drugom, starijem, bunar (XVI. st.) s najstarijim poznatim uklesa-nim creskim gradskim grbom (XIV. st.). Tu su i brončana poprsja četvorice vrhovnih poglavara Reda franjevaca konventualaca, četvorice Cresana koji su u ovom samostanu stekli svoja prva redovnička iskustva.

Ističemo: samostanski muzej (slike i skulpture, XV. - XVIII. st., etno i glazbena zbirka, povijesne isprave, liturgijske knjige, glagoljski misal iz 1494. )
Svečano je na dan sv. Antuna Padovanskoga (13. lipnja), sv. Franje (4. listopada) i Bezgrešnog Začeća (8. prosinca).
tel. 051/ 571 217, 571 535

Samostan sv. Franje, Nerezine
"Za spas grešne duše"osorski patricij Kolana Draže podigao je u čast sv. Franji crkvu i samostan (XVI. st.), "središe vjere i pamćenja pučanstva Nerezina", u kojem do danas, već pet stoljeća, djeluju i žive braća franjevci .
Uz jednobrodnu crkvu i klaustar podignut je i trokatni renesansni zvonik s biforom. Na glavnom oltaru vrijedan je rad stila cinquecenta, slika sv. Franje sa sv. Gaudencijem, sv. Nikolom, sv. Klarom, sv. Bona-venturom, a u lijevoj kapeli je venecijanska gotičko-renesansna ikona Bogorodice s Djetetom (XV.st).
Svečanim procesijama i misama slavi se "Antuonja", blagdan sv. Antuna Padovanskoga (13. lipnja) i "Frančiškova", dan sv. Franje Asiškoga (4. listopada).
info. tel. 051/237 123, 231 547

Samostan sv. Jeronima, Martinšćica
Na zapadnoj strani creske obale, u selu Martinšćica (po srednjovjekovnoj crkvi sv. Martina), nalazi se samostan franjevaca trećoredaca (glagoljaša) podignut zalaganjem i potporom creske patricijske obitelji Bokina (XVI. st.). Na glavnom oltaru jednobrodne crkve slika je s prikazom sv. Jeronima, sv. Franje i sv. Ante Padovanskoga (XVII. st., rad B d’ Anne), dok se u samostanskoj zbirci nalaze vrijedne i zanimljive zavjetne slike creskih pomoraca odjevenih u nošnje. Valja pogledati i vrt s barsom.
info. tel. 051/ 574 199, 574 107, 571 535