OSAMLJENE CRESKE CRKVICE

Izložbeno-edukativni projekt istoga imena pokrenut je (1995.) privatnom inicijativom s težnjom upoznavanja, zaštite i vrednovanja osobitosti creskog pejzaža, očuvane prirode, pučke graditeljske i sakralne baštine s mjerom i štovanjem utkane i stopljene s krajolikom.

Izvan većih seoskih i gradskih creskih i osorskih središta razasuto je po otoku šezdesetak crkvica. Graditeljskim stilovima pripadaju romanici i gotici i sve su okrenute u istom smjeru. Apside prema sjeveroistoku, a ulaz prema jugo-zapadu. U osamnaest crkvica i danas se u prigodi dana njihovih svetaca zaštitnika hodočasti i misi. Valja obuti dobre cipele, ponijeti vodu i prepustiti se preplitanju molitve, duhovnosti i iskonske ljepote na tragovima creskih pastirskih i težačkih putova i staza.

Na sjevernom dijelu otoka, na Tramuntani, deset je crkvica, a na blagdane se hodočasti u crkvice sv. Antona kod Porozine (13. lipnja) i sv. Ivana Krstitelja (24. lipnja) kod napuštenog pastirskoga stana Stepića. (Budući da su se mladići na blagdan sv. Ivana Krstitelja poslije mise uz pjesmu, ples i vino znali potući zbog djevojaka, među narodom ta je crkvica znana i kao sv. Ivan od kacot, od šaka).
U središnjem dijelu otoka, na području gradova Cresa i Lubenica, nalaze se dvadeset tri, a na području Orleca - Martinšćice jedanaest crkvica. Hodočasti se u već spominjanu crkvu Majke Božje od sv. Salavadura (vidjeti str. Creske Gospe), sv. Ivana (posljednje nedjelje
u kolovozu), sv. Nikole (svake subote u mjesecu), sv. Kuzme i Damjana (26. rujna), "na grebenu uzdignutu usred poljoprivrednih kultura" Majke Božje Paprota (15. i 16. kolovoza), Materinstva Blažene Djevice Marije (druge nedjelje u listopadu), sv. Jurja kod Pernata (23. travnja), sv. Stjepana (26. prosinca), sv. Mihovila (29. rujna), sv. Marka (25. travnja), sv. Uršule (21. listopada), sv. Kuzme i Damjana (26. rujna) i Svih svetih (1. studenoga).

Južni dio otoka Cresa, na relaciji Belej - Osor, ima 18 crkvica, a hodočasti se u tri: Majke Božje od Loz (vidjeti str. Lošinjske i creske Gospe), sv. Augustina (28. kolovoza) i sv. Andrije (30. studenoga).

Informacije

Turistička zajednica Grada Cresa
tel. 051/571 535
www.tzg-cres.hr
tzg-cresa@ri.tel.hr